Teorie města

Zkoumáme město jakožto typický příklad komplexního systému, který v sobě spojuje různé typy vrstev (sociální, přírodní i technické) a zároveň je výsledkem různých typů ustavujících procesů (záměrné plánování, spontánní vývoj). Sledujeme jak současnou podobu organizace městského prostoru, tak spolu s paleoekology a archeology její historii od doby středověku. Konkrétně se soustřeďujeme např. na povahu a roli prázdného, funkce zbaveného prostoru (terrain vague), kde záměrně konfrontujeme doplňující se perspektivy urbanistickou, sociálně-antropologickou, filosofickou a biologickou. Zvláštní pozornost věnujeme též životnímu stylu suburbanizace, s architekturou odrážející specifické životní sny a aspirace. Vedle toho se snažíme v kontaktu s fyziky a biology rozvíjet makroskopické studium vzájemných analogií mezi městy a živými organismy v morfologii těchto systémů, v jejich infrastruktuře a v časových řadách jejich vývoje. Základním smyslem je získat hlubší porozumění pro procesy, které vedly k ustavení současné podoby městských sídel, v nichž od počátku 21. století žije většina obyvatel planety Země.


Michal Ajvaz [detail]

Filosof a spisovatel. Píše básně, povídky, romány, eseje i teoretické studie.

email: ajvaz(zavinac)cts.cuni.cz

Radan Haluzík [detail]

Sociální antropolog. Zabývá se současnými etnickými konflikty a nacionalismem, vztahem politiky a estetiky a sociálním životem věcí.

email: haluzik@cts.cuni.cz

Petr Meduna [detail]

Archeolog.

email: meduna(zavinac)cts.cuni.cz

Karolína Pauknerová [detail]

Antropoložka a archeoložka.

email: pauknerova(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://pauknerova.wz.cz/

Petr Pokorný [detail]

Biolog. Zabývá se kvartérní paleoekologií, vývojem vegetace a krajiny.

email: pokorny(zavinac)cts.cuni.cz

Cyril Říha [detail]

Filosof a teoretik architektury. Zabývá se především výzkumem současných měst.

email: riha(zavinac)cts.cuni.cz

Vybrané publikace:

Říha, Cyril (2014): Le Corbusierovo skryté dědictví

In: Lucie Stejskalová, Myslet město. Současné městské strategie, UMPRUM: Praha, str. 247-263, ISBN 978-80-86863-47-4. [detail]

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2014): Walking the Stream: Prague Cityscape and Research Guided by the Water

In: Shortell, Timothy - Brown, Evrick (eds.) Walking in the City: Quotidian Mobility and Ethnographic Method. Farnham and Burlington: Ashgate. pp. 173-187. ISBN 987-14-72416-16-2.

Meduna, Petr; Sádlo, Jiří; Novák, Jan (2010): Archeologie (nejen) středověké krajiny, aneb o Bezdězském lese

Živá archeologie 11: 87-91

Kozáková, R.; Pokorný, Petr; Havrda, J.; Jankovská, Vlasta (2009): The potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistical analysis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic

Vegetation History and Archaeobotany, 18: 477-488