Teorie města

Zkoumáme město jakožto typický příklad komplexního systému, který v sobě spojuje různé typy vrstev (sociální, přírodní i technické) a zároveň je výsledkem různých typů ustavujících procesů (záměrné plánování, spontánní vývoj). Sledujeme jak současnou podobu organizace městského prostoru, tak spolu s paleoekology a archeology její historii od doby středověku. Konkrétně se soustřeďujeme např. na povahu a roli prázdného, funkce zbaveného prostoru (terrain vague), kde záměrně konfrontujeme doplňující se perspektivy urbanistickou, sociálně-antropologickou, filosofickou a biologickou. Zvláštní pozornost věnujeme též životnímu stylu suburbanizace, s architekturou odrážející specifické životní sny a aspirace. Vedle toho se snažíme v kontaktu s fyziky a biology rozvíjet makroskopické studium vzájemných analogií mezi městy a živými organismy v morfologii těchto systémů, v jejich infrastruktuře a v časových řadách jejich vývoje. Základním smyslem je získat hlubší porozumění pro procesy, které vedly k ustavení současné podoby městských sídel, v nichž od počátku 21. století žije většina obyvatel planety Země.


Michal Ajvaz [detail]

Filosof a spisovatel. Píše básně, povídky, romány, eseje i teoretické studie.

email: ajvaz(zavinac)cts.cuni.cz

Radan Haluzík [detail]

Sociální antropolog. Zabývá se sociálním životem věcí a architektury, městem a jeho vnitřními periferiemi, jakož i nacionalismem a válečnými konflikty.

email: haluzik(zavinac)cts.cuni.cz

Petr Meduna [detail]

Archeolog.

email: meduna(zavinac)cts.cuni.cz

Karolína Pauknerová [detail]

Antropoložka a archeoložka.

email: pauknerova(zavinac)cts.cuni.cz

Petr Pokorný [detail]

Biolog. Zabývá se kvartérní paleoekologií, vývojem vegetace a krajiny.

email: pokorny(zavinac)cts.cuni.cz

Cyril Říha [detail]

Filosof a teoretik architektury. Zabývá se především výzkumem současných měst.

email: riha(zavinac)cts.cuni.cz