Mgr. Anna Tószögyová

E-mail: anna83@seznam.cz

Telefon: 222 220 532

Vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK se zaměřením na terestrickou ekologii. Na stejné fakultě nyní pokračuje v doktorském studiu, v rámci kterého se zabývá makroekologií afrických ptáků.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5

Vybrané publikace:

Seidlová, Š.; Frouz, Jan; Tószögyová, Anna (2019): Factors Influencing Sun Basking in Red Wood Ants (Formica polyctena): a Field Experiment on Clustering and Phototaxis

Journal of Insect Behavior, 2019, 32 (2), 164-179. ISSN 0892-7553. DOI 10.1007/s10905-019-09713-0.

Storch, David; Tószögyová, Anna (2019): Global diversity patterns are modulated by temporal fluctuations in primary productivity

Global Ecology and Biogeography 28: 1827-1838.

Šímová, Irena; Violle, C.; Svenning, Jens-C.; Kattge, J.; Engemann, K.; Sandel, B.; Peet, Robert K.; Wiser, S; Blonder, B.; McGill, Brian J.; Boyle B., ; Morueta-Holme, Naia; Kraft, N.J.B.; van Bodegom, P.M.; Gutiérrez, A.G.; Ozinga, W.A.; Tószögyová, Anna; Enquist, Brian J. (2018): Spatial patterns and climate relationships of major plant traits in the New World differ between woody and herbaceous species

Journal of Biogeography, 45(2), 895–916. doi:10.1111/jbi.13171

Hořák D., ; Sedláček, Ondřej; Tószögyová, Anna; Albrecht T., ; Ferenc M., ; Jelínek V., ; Storch, David (2011): Geographic variation in avian clutch size and nest predation risk along a productivity gradient in South Africa

Ostrich, 82: 175-183