Mgr. Anna Tószögyová

E-mail: anna83@seznam.cz

Telefon: 222 220 532

Vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK se zaměřením na terestrickou ekologii. Na stejné fakultě nyní pokračuje v doktorském studiu, v rámci kterého se zabývá makroekologií afrických ptáků.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Je biologická diverzita omezená? Cesta k rovnovážné teorii biodiverzity [detail]

2016 - 2018, GA ČR 16-26369S panelu č. P505

Vybrané publikace:

Hořák D., ; Sedláček, Ondřej; Tószögyová , Anna ; Albrecht T., ; Ferenc M., ; Jelínek V., ; Storch, David (2011): Geographic variation in avian clutch size and nest predation risk along a productivity gradient in South Africa

Ostrich, 82: 175-183