Mgr. Jaroslava Varella Valentová, Ph.D.

(Také Jaroslava Valentová)

Jarka Valentová

E-mail: valentova@cts.cuni.cz

Telefon: +420 221 183 538

Oborové zakotvení: evoluční antropologie, etologie člověka, evoluční psychologie.

Odborné zájmy:

(1) Sexuální orientace: proximátní a ultimátní příčiny, mezikulturní aspekty, souvislost s pohlavně atypickými znaky, přisuzování sexuální orientace, výběr partnera u homosexuálních jedinců, partnerská dynamika stejnopohlavních párů

(2) Lidská sexualita, atraktivita a výběr partnera: historie výzkumu sexuality; evoluční teorie lidské sexuality; mezikulturní aspekty atraktivity a sexuálního chování; mezipohlavní rozdíly v sexualitě; hlasová, obličejová a behaviorální atraktivita; faktory ovlivňující spokojenost v partnerství: homogamie X komplementarita a partnerská hierarchie

(3) Evoluční psychiatrie: norma a nenorma, lékařské a biologické pojetí deviací, klasifikace duševních poruch podle evolučních teorií, adaptivní hledisko duševních poruch

(4) Souvislost kultury a přírody: biologická a kulturní koevoluce, souvislosti naučeného a vrozeného

Vzdělání: 2006-2010: Ph.D. z Antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze; 2008-2009: stáž na Katedře psychologie, Northwestern University, Evanston, Chicago, USA; 2004–2006: Mgr. z Antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, Katedra obecené antropologie, specializace: Etologie člověka; 2000–2004: Bc. ze Studia všobecné vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

Zaměstnání: Od r. 2013 výzkumný pracovník Centra pro teoretická studia (CTS) Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR; 2010-2013 postdoktorská pozice v CTS UK;  2009-2011 výzkumný pracovník, Katedra Antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, ČR (v současnosti externí vyučující tamtéž)

Mezikulturní výzkumy: 2013 - mezikulturní výzkum atraktivity zpěvu a tance, a  partnerských preference homosexuálních mužů a žen - Univerzita v Brasília (UnB), Brazílie; 2012 - Výzkum poměru pohlaví u umělců - Praha (ČR), Bratislava (Slovensko), Vídeň (Rakousko), Budapešť (Maďarsko), Bukurešť (Rumunsko) 2011-2012 – Výzkum fyzické atraktivity z mezikulturní perspektivy – Institute of Psychology, University of São Paulo, Brazílie 2011 – Výzkum fyzické atraktivity v souvislosti s barvou očí – Adyiaman Universitesi, Turecko 2010 – Výzkum možné souvislosti fyzické kondice, zdravotního stavu a atraktivity z mezikulturní perspektivy – Keetmanshoop, Namibie 2008/2009 – výzkum poznávání sexuální orientace v rámci stáže na Katedře Psychologie, Northwestern University, Evanston, Chicago, USA

V roce 2015 získala profesorské místo na univerzitě v São Paulo v Brazílii.

Vybrané publikace:

Nováková, Lenka; Valentová, Jaroslava; Havlíček, Jan (2014): Engagement in Olfaction-Related Activities is Associated with the Ability of Odor Identification and Odor Awareness

Chemosensory Perception, 7 (2), 56-67, DOI 10.1007/s12078-014-9167-2

Valentová, Jaroslava; Stulp, Gert; Třebický, Vít; Havlíček, Jan (2014): Preferred and actual relative height among homosexual male partners vary with preferred dominance and sex role

PLoS ONE 9(1), e86534, DOI: 10.1371/journal.pone.0086534

Varella, Marco Antonio Correa ; Valentová, Jaroslava; Pereira J., Kamila; Bussab, Vera S. R. (2014): Promiscuity is related to masculine and feminine body traits in both men and women: Evidence from Brazilian and Czech samples

Behavioural Processes, 109, 34-39DOI: 10.1016/j.beproc.2014.07.010

Valentová, Jaroslava; Kleisner, Karel; Neustupa, Jiří; Havlíček, Jan (2014): Shape differences between the faces of heterosexual and homosexual men

Archives of Sexual Behavior 43, 2, 353-361, DOI: 10.1007/s10508-013-0194-x

Nováková, Lenka; Valentová, Jaroslava; Havlíček, Jan (2013): Olfactory performance in men and women is predicted by their gender nonconformity but not sexual orientation

PloS ONE 8 (11), e80234, DOI: 10.1371/journal.pone.0080234

Valentová, Jaroslava; Havlíček, Jan (2013): Perceived sexual orientation based on vocal and facial stimuli is linked to self-rated sexual orientation in Czech men

PloS ONE 8(12), e82417, DOI: 10.1371/journal.pone.0082417

Valentová, Jaroslava; Roberts, Craig S.; Havlíček, Jan (2013): Preferences for facial and vocal masculinity in homosexual men: the role of relationship status, sexual restrictiveness, and self-perceived masculinity

Perception 42, 187 - 197, DOI: 10.1068/p6909

Valentová, Jaroslava (2012): Evoluční teorie mužské homosexuality (Evolutionary theories of male homosexuality)

In: Evolvendi antropologicae. Vývoj v antropologických perspektivách (Ed. Hanovská, L., Horský, J., Hroníková, L.), p. 87-97, Togga: Praha, ISBN: 978-80-87258-167

Bártová, Klára; Valentová, Jaroslava (2012): Evolutionary perspective of same-sex sexuality: Homosexuality, and homosociality revisited

Anthropologie – International Journal of the Science of Man 50, 1, 61-70
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/downloads/articles/Bartova_2012_p61-70.pdf

Varella, Marco Antonio Correa ; Valentová, Jaroslava; Pereira J., Kamila; Martins A., Raul; Caramaschi, Sandro (2012): Homogamy preferences for cognitive sex-typicality in women

Anthropologie – International Journal of the Science of Man 50, 1, 71-81
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/downloads/articles/Varella_2012_p71-81.pdf

Štěrbová, Zuzana; Valentová, Jaroslava (2012): Influence of homogamy, complementarity, and sexual imprinting on mate choice

Anthropologie – International Journal of the Science of Man 50, 1, 47-59
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/downloads/articles/Sterbova_2012_p47-59.pdf

Havlíček, Jan; Nováková, Lenka; Vondrová, Marta; Kuběna, Aleš; Valentová, Jaroslava; Roberts, Craig S. (2012): Olfactory perception is positively linked to Anxiety in young adults

Perception 41, 1246 – 1261, DOI:10.1068/p7244

Binter, Jakub; Leongómez, Juan David ; Moyano, Nieves; Valentová, Jaroslava; Klapilová, Kateřina (2012): Sex differences in the incidence of sexual fantasies focused on evolutionary relevant objects

Anthropologie – International Journal of the Science of Man 50, 1, 83-93
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/downloads/articles/Binter_2012_p83-93.pdf

Valentová, Jaroslava (2012): Souvislost mužské sexuální orientace a pořadí narození: review (Relationship between male sexual orientation and birth order: review)

Česká a Slovenská psychiatrie (Czech and Slovak Psychiatry), 108 (6), 298-304    

http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2012_6_298_304.pdf

Valentová, Jaroslava; Rieger, Gerulf; Havlíček, Jan; Linsenmeier, Joan; Bailey, J Michael (2011): Judgments of Sexual Orientation and Masculinity-Femininity based on Thin Slices of Behavior: A Cross-Cultural Comparison

Archives of Sexual Behavior, 40 (6), s. 1145-52, DOI: 10.1007/s10508-011-9818-1

Valentová, Jaroslava; Procházka, Ivo (2009): Homosexualita

In: Baštecká, B. (Ed.): Psychologická Encyklopedie – Aplikovaná psychologie, p. 118-126, Portál: Praha, ISBN 978-80-7367-470-0

Havlíček, Jan; Saxton, Tamsin K.; Roberts, Craig; Jozífková, Eva; Lhota, Stanislav; Valentová, Jaroslava; Flégr, Jaroslav (2008): He sees, she smells? Male and female reports of sensory reliance in mate choice and non-mate choice contexts

Personality and Individual Differences 45, 565-570