Výzkumní spolupracovníci

Marek Biskup

Pravděpodobnostní teorie.

Eliška Bohdalková [detail]

Bioložka a ekoložka. Zabývá se makroekologií a biodiverzitou.

email: eliska.bohdalkova@natur.cuni.cz

Pavel Duda [detail]

Evoluční biolog. Zabývá se evolucí chování člověka a populační historií lidstva.

email: dudapa01@gmail.com

Jan Hošek [detail]

Geolog. Zabývá se interpretací čtvrtohorního geologického záznamu.

Vojen Ložek

Biolog. Zabývá se vývojem přírody ve čtvrtohorách, studiem recentních i fosilních měkkýšů, kvartérní geologií a problematikou ochrany přírody.

Antonín Macháč [detail]

Evoluční biolog a ekolog. Zabývá se dynamikou diverzifikace a faktory určujícími diverzitu na Zemi.

osobní web: http://machac.weebly.com

Jan Novák [detail]

Biolog, geobotanik. Zabývá se vývojem vegetace a krajiny ve čtvrtohorách.

email: prourou@gmail.com

Robert Pacák [detail]

Ekolog. Zabývá se matematickými aspekty makroekologie.

email: R.Pacak@seznam.cz

Jindřich Prach [detail]

Biolog, geobotanik. Zabývá se změnami krajiny a vegetace.

email: jindraprach@gmail.com

Petr Šída [detail]

Archeolog, geolog a etnolog. Zabývá se komplexním studiem loveckých společností.

email: petrsida@seznam.cz

Eva Šizlingová [detail]

Odbornice na databáze a počítačové modelování.

Anna Tószögyová [detail]

Bioložka. Zabývá se makroekologickými patrnostmi.

email: anna83@seznam.cz

Pavla Žáčková

Bioložka. Zkoumá rostlinné makrozbytky v souvislosti s vývojem přirozené a synantropní vegetace.