Přirozené a umělé myšlení I., II.

 
 

Přednášející: doc. Ivan M. Havel (havel@ mbox.cesnet.cz)

MFF UK (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky - KTIML)

POZ004 2/0 Zk

POZ005 2/0 Zk

(studenti jiných fakult a hosté vítáni)

Anotace

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek.

Zimní semestr 2000/2001 (PZ004):

zahájení: středa 11. října 2000, 14,30

seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3.p.)

Pozor! nekoná se 18. a 25. října (na náhradních termínech se dohodneme)
 
 

Předpokládaná témata pro zimní semestr

Co je kognitivní věda. Vzorové problémy souvisejících disciplín: umělá inteligence, konekcionismus, neurony a neuronové sítě, problém mysli a těla. Determinismus versus svobodná vůle. Od fyzikalismu k emergentismu. Víceúrovňové systémy a kauzální domény. Mentální stavy, akty a procesy; fenomenální a performační aspekty mentálních procesů. Poučení z “virtuální reality”. Problém vědomí a racionálního jednání (teorie J. Searla).

Přednášky se budou zakládat na mých textech které zapsaní posluchači (ostatní v omezené míře) budou mít k dispozici:

“Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém” Report CTS, 99-11, http://www.cts.cuni.cz/reports/1999/CTS-99-11.htm (kapitola do připravovaného sborníku Umělá inteligence III (V. Mařík, O. Štěpánková, J. Lažanský - editoři), Academia, Praha, cca 2001.

“Causal domains and emergent reasoning (first draft)” Report CTS, 00-12, http://www.cts.cuni.cz/reports/2000/CTS-00-12.htm.
 
 

Hodnocení

Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemnou esej (5-10 stran v češtině nebo angličtině) na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Práci mi odevzdají ve dvou verzích:

     první (předběžnou)    do 29.11.2000,

    druhou (definitivní)   před koncem zimního semestru.

Hodnotím původnost, nápaditost, přesvědčivost, srozumitelnost.