Přirozené a umělé myšlení I., II.

 

Přednášející: doc. Ivan M. Havel (havel@ mbox.cesnet.cz, http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky)

I. (zimní) POZ004 2/0 Zk

II. (letní) POZ005 2/0 Zk

Studenti jiných fakult a hosté vítáni. Studenti FHS si přednášku zapisují se zápočtem.

Anotace

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek.

Letní semestr 2000/2001 (PZ004):

zahájení: středa 21. února 2001, 14,30

seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3.p.)

 

Předpokládaná témata pro letní semestr

Studium korelace vědomých stavů a dějů v mozku (přednáší Juraj Hvorecký j.h.). Vědomí a racionální jednání. Problém svobodné vůle. Teorie víceúrovňových systémů a kauzálních domén. Vztahy mezi doménami a multidoménové systémy. Mentální stavy, akty a procesy; fenomenální a performační aspekty mentálních procesů. Biologický naturalismus a kauzální “trhliny” (teorie Johna Searla). Emergentní intencionalita a racionalita. Poučení z “virtuální reality”.

Pro témata v letním semestru není znalost látky ze zimního semestru nezbytná, bude však užitečná. Přednášky se budou zakládat na mých textech, které zapsaní posluchači budou mít k dispozici:

“Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém” Report CTS, 99-11, http://www.cts.cuni.cz/reports/1999/CTS-99-11.htm (kapitola do připravovaného sborníku Umělá inteligence III (V. Mařík, O. Štěpánková, J. Lažanský - editoři), Academia, Praha, cca 2001.

“Causal domains and emergent rationality (first draft)” Report CTS, 00-12, http://www.cts.cuni.cz/reports/2000/CTS-00-12.htm.

 

Hodnocení

Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemnou esej (5-10 stran v češtině nebo angličtině) na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Práci mi odevzdají ve dvou verzích:

     první (předběžnou)    do 18. 4. 2001,

    druhou (definitivní)   před koncem letního semestru.

Hodnotím nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost.