Přirozené a umělé myšlení I., II.

 

Přednášející: doc. Ivan M. Havel (havel@ cts.cuni.cz, http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky)

I. (zimní) POZ004 2/0 Zk

II. (letní) POZ005 2/0 Zk

Studenti jiných fakult a hosté vítáni. Studenti FHS si přednášku zapisují se zápočtem.

Anotace

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek.

Zimní semestr 2001/2002 (PZ004):

zahájení: středa 10. října 2001, 14,30

seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3.p.)

Předpokládaná témata pro zimní semestr

Co je kognitivní věda. Vzorové problémy souvisejících disciplín. Pojem artefaktu, vztah přirozeného, umělého a uměleckého. Neuronové sítě a konekcionistické paradigma. Teorie memů a univerzální darwinismus. Problém vztahu mysli a těla. Intencionalita, prožívané vědomí a prožívaný čas. Determinismus versus svobodná vůle. Víceúrovňové systémy a kauzální domény. Fenomén horizontu. Mentální stavy, akty a procesy; fenomenální a performační aspekty mentálních procesů. Poučení z “virtuální reality”.

Přednášky se budou zakládat na následujících textech:

I.M.Havel: “Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém” In: Umělá inteligence III. (V. Mařík a kol., editoři), Academia, Praha 2001, s. 17–75. (Též http://www.cts.cuni.cz/reports/1999/CTS-99-11.htm)

I.M.Havel: “Causal domains and emergent rationality” Report CTS, 01-03, (http://www.cts.cuni.cz/reports/2001/CTS-01-03.pdf).

 

Hodnocení

Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemnou esej (5-10 stran v češtině nebo angličtině) na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Práci odevzdají ve dvou verzích:

     první (předběžnou)    do 28. 11. 2001,

    druhou (definitivní)   před koncem zimního semestru.

Hodnotí se nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost.