Přirozené a umělé myšlení I., II.

 

Přednášející: doc. Ivan M. Havel (havel@ cts.cuni.cz, http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky)

I. (zimní) POZ004 2/0 Zk

II. (letní) POZ005 2/0 Zk

Studenti jiných fakult a hosté vítáni (studenti FHS si přednášku zapisují se zápočtem). Pro témata v letním semestru není znalost látky ze zimního semestru nezbytná, je však užitečná. Na PřF je předmět veden pod č. B720P45.

Anotace

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek.

Letní semestr 2001/2002 (PZ004):

zahájení: středa 20. února 2002, 14,30

seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3.p.)

 

Přednášky se budou zakládat na následujících textech:

I.M.Havel: “Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém” In: Umělá inteligence III. (V. Mařík a kol., editoři), Academia, Praha 2001, s. 17–75. (Též http://www.cts.cuni.cz/reports/1999/CTS-99-11.htm)

I.M.Havel: “Causal domains and emergent rationality” In: Rationality and Irrationality (B. Smith a B. Brogaard, editoři). Vienna: öbv & hpt, 2001. (http://www.cts.cuni.cz/~havel/kirchberg00.pdf).

 

Hodnocení

Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemnou esej (5-10 stran v češtině nebo angličtině) na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Práci odevzdají ve dvou verzích:

     první (předběžnou)    do 17.4.2002,

    druhou (definitivní)   před koncem letního semestru.

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost.