Přirozené a umělé myšlení I., II.

 

Přednášející:

Doc.Ivan M. Havel, CTS UK+AV    (havel@cts.cuni.cz,   http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK                 (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky)

I.  (zimní)                  POZ004                                                2/0 Zk  

II. (letní)                  POZ005                                                                              2/0 Zk

Studenti jiných fakult a hosté vítáni (studenti FHS si přednášku zapisují se zápočtem). Pro studium v letním semestru není znalost látky ze zimního semestru nezbytná, je však užitečná. Na PřF je předmět veden pod č. B720P45.

Anotace

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivní účast a vypracování semestrální práce v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek.

Letní semestr 2002/2003 (PZ004):

 

zahájení: středa 26. února 2003, 14.30

místo konání: seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4,  3.p.)

Předpokládaná témata pro letní semestr:

Vztah mezi vědami o mozku a filozofií mysli. Víceúrovňové systémy, kauzální domény a domény diskurzu. Fenomén horizontu. Vědecké a filosofické názory na povahu prožívaného času a prostoru. Projekt neurofenomenologie. Poznání jako zjednávání.

Přednášky se budou zakládat na vybrané literatuře a na následujících textech:

I.M.Havel: “Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém” In: Umělá inteligence III. (V. Mařík a kol., editoři), Academia, Praha 2001, s. 17–75. (Též www.cts.cuni.cz/reports/1999/CTS-99-11.htm)

I.M.Havel: “Causal domains and emergent rationality” In: Rationality and Irrationality (B. Smith a B. Brogaard, editoři). Vienna: öbv & hpt, 2001. (www.cts.cuni.cz/~havel/kirchberg00.pdf).

I.M.Havel: “O proměňování a proměnách. Pokus o studii proměnlivě heterofenomenologickou. In: Charisteria Sidonio Neubauero Sexagenario (J. Fiala, ed.)  Pragae 2002, s. 106-140 (www.cts.cuni.cz/reports/2002/CTS-02-03.pdf)

Hodnocení

Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu na zkoušku nebo zápočet, vypracují písemnou esej (5-10 stran v češtině nebo angličtině) na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Práci odevzdají ve dvou verzích:

     první (předběžnou)    do 16.4.2003,

     druhou (definitivní)    před koncem letního semestru.

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost.