Přirozené a umělé myšlení I., II.

Přednášející:

Doc.Ivan M. Havel, CTS UK+AV (havel@cts.cuni.cz, http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky)

I. (zimní)  POZ004 2/0 Zk
II. (letní) POZ005 2/0 Zk

Studenti jiných fakult a hosté vítáni (studenti FHS si přednášku zapisují se zápočtem). Pro studium v letním semestru není znalost látky ze zimního semestru nezbytná, je však užitečná. Na PřF je předmět veden pod č. B720P45.

Anotace

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí, prožívání a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek.

Zimní semestr 2003/2004 (PZ004):

zahájení: středa 8. října 2002, 14.30

seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4,  3.p.)

Předpokládaná témata pro zimní semestr

Co je kognitivní věda. Vzorové problémy souvisejících disciplín. Pojem artefaktu, vztah přirozeného a umělého. Problém vztahu mysli a těla. Enaktivní přístup v kognitivní vědě, poznávání jako zjednávání. Provázanost vnímání s pohybem. Prožívání prostoru jako místa k pohybu a k jednání. Jemná struktura fenomenálního času. Zjednávání přirozených a umělých struktur. Mentální stavy, akty a procesy; fenomenální a performační aspekty mentálních procesů.

Přednášky se budou zakládat na vybrané literatuře a na následujících textech:

I.M.Havel: “Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém”, In: Umělá inteligence III. (V. Mařík a kol., editoři), Academia, Praha 2001, s. 17–75. (Též www.cts.cuni.cz/reports/1999/CTS-99-11.htm)

I.M.Havel: “Causal domains and emergent rationality”, In: Rationality and Irrationality (B. Smith a B. Brogaard, editoři). Vienna: öbv & hpt, 2001. (www.cts.cuni.cz/~havel/kirchberg00.pdf).

I.M.Havel, M.Mitášová, M.Pětová: „Prostor prožívaný jako prostor k jednání.“ V rukopise.

I.M.Havel, M.Mitášová: „Zjednávání struktur.“ V rukopise.

Hodnocení

Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu na zkoušku nebo zápočet, vypracují písemnou esej (5-10 stran v češtině nebo angličtině) na samostatně vybrané téma, příbuzné tématům přednášek. Práci odevzdají ve dvou verzích:

první (předběžnou)     do 12. 11. 2003,

druhou (definitivní)     do 21. 1. 2004.

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost (na hodnocení může mít vliv i dodržení termínů odevzdání).