2.2.2000

Přirozené a umělé myšlení


 
 

Přednášející: doc. Ivan M. Havel <havel@ mbox.cesnet.cz>

MFF UK V002 2/0 Zk 2/0 Zk

(studenti jiných fakult a hosté vítáni)
 
 

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivních věd, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí.

Letní semestr 1999/2000:
zahájení: středa 1. března 2000, 14,30
seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3.p.)
 
 

Předpokládaná témata pro letní semestr 1999/2000

(zimní semestr je užitečným, nikoliv nutným předpokladem)

Víceúrovňové systémy a kauzální domény. Od fyzikalismu k emergentismu. Počítačová metafora a “silná” umělá inteligence. Myšlenkové experimenty v kognitivní vědě (Turingův test, experiment s čínskou komorou aj.). Mentální stavy, akty a procesy; fenomenální a performační aspekty mentálních procesů. Přehled názorů na vztah mysli a těla. Problém vědomí a racionálního (svobodného) jednání.

Přednášky se budou zakládat na mém textu “Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém” (CTS-99-11 – rukopis kapitoly monografie “Umělá inteligence 3”), který zapsaní posluchači (ostatní v omezené míře) budou mít k dispozici.

Hodnocení:

Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemnou esej (5-10 str. v češtině nebo angličtině) na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Práci mi odevzdají ve dvou verzích:
     první (předběžnou)    do 26.4.2000,
     druhou (definitivní)   před koncem semestru.

Hodnotím původnost, nápaditost, přesvědčivost, srozumitelnost.

Výběr další relevantní literatury v češtině a slovenštině:
V.Mařík a kol.: Umělá inteligence 1, 2, 3. Academia, Praha 1993, 1997, 2000
J.Searle: Mysl, mozek a věda. Mladá fronta (Váhy), Praha 1994
I.M.Havel: Otevřené oči a zvednuté obočí. Vesmír, Praha 1998
D.C.Dennett: Druhy myslí. K pochopení vědomí. Archa, Bratislava 1997
F.Crick: Věda hledá duši (Překvapivá domněnka). Mladá fronta, Praha 1997
E.Gál, J.Kelemen (eds.): Myseĺ/telo/stroj. Bradlo, Bratislava 1992
J.Kelemen: Strojovia a agenty. Archa, Bratislava 1994
Pribram K.: Karl H. Pribram – Mozek a mysl, Holonomní pohled na svět (výběr prací). Gallery, Praha, 1999.