Motiv pachatele trestného činu

Přednáší: Tomáš Jablonický
Po obeznámení se s historickými definicemi pojmu motiv pachatele trestného činu od nejvýznamnějších českých trestněprávních vědců a kriminologů vyplývá – i v kontextu jejich srovnání s definicemi současných světových kriminologů – potřeba exaktnější a komplexnější definice pojmu. Trestněprávní poloha motivu pachatele v teoretické konstrukci skutkové podstaty trestného činu a absence jakékoli jeho legální definice vyžaduje prezentaci a analýzu souvisejících multidisciplinárních kriminologických aspektů – celkového kontextu subjektivních příčin a objektivních podmínek, jako interních a externích motivačních faktorů ovlivňujících myšlení pachatele. Uvedení do problematiky vztahu motivu a zavinění pachatele, paralelního působení různých motivů pachatele, jejich případného konfliktu, smíšení či transformace a načrtnutí jejich možné klasifikace doplní zamyšlení nad motivy pachatelů některých vybraných druhů trestné činnosti (např. vražd, žhářství, kyberkriminality či terorismu).