Výměny myšlenek v poválečné architektuře aneb finské domky na cestách

Přednáší: Slavomíra Ferenčuhová
Slávka Ferenčuhová představí probíhající výzkum, ve kterém se věnuje kontaktům a výměnám idejí mezi architekty a plánovači v poválečném Československu a jejich kolegy v zahraničí, zejména za železnou oponou. Prefabrikované rodinné domky představují příklad takového cestování myšlenek a modelů mezi architekty a plánovači v období poválečné rekonstrukce.