Postdok

CTS má dlouholeté zkušenosti se školením postdoků - od roku 1991 je průkopníkem této etapy akademické kariéry v ČR. Každoročně přijímá do svého týmu nového postdoka. Jde o relativně malou instituci, kde jsou postdoktorandi plnohodnotnými členy týmu a jsou záměrně vybíráni tak, aby smysluplně doplňovali stávající tým a zároveň měli možnost se v něm rozvíjet.

Předpokládá se účast postdoka na společných projektech CTS. Postdoktorandi se účastní interních a veřejných seminářů (které CTS pořádá na týdenní bázi), 3-denních výjezdních setkání (dvakrát ročně) a dalších aktivit, jako jsou workshopy nebo letní školy. Účastí na těchto interdisciplinárních aktivitách postdoci rozvíjejí své kompetence v mobilizaci znalostí, diskuzi napříč obory, rozšiřují znalosti o spektru výzkumných metod a teorií a jejich využití.

Živé prostředí v CTS umožňuje využít pozici postdoka k průběžné diskusi postdoktorandského výzkumu s odborníky z různých oborů a různých kariérních stupňů. CTS je dobře propojena v mezinárodních akademických sítích a poskytuje tak solidní prostředí pro růst jak akademických (výzkumných a prezentačních) kompetencí, tak obecných odborných dovedností.

Postdoktorandi CTS

Gavenčiak, Tomáš [detail]

Teoretický informatik. Zabývá se komplexními existenčními riziky a dlouhodobou bezpečností umělé inteligence.

email: gavenciak@cts.cuni.cz

Hošek, Jan [detail]

Geolog. Zabývá se interpretací čtvrtohorního geologického záznamu.

email: johan.hosek@gmail.com

Mottl, Ondřej [detail]

Výzkumník se zaměřením hlavně na kvantitativní ekologii, makroekologii, paleoekologii a komunitní ekologii s zájmem o datovou vědu. V současnosti pracuje na vývoji špičkových nástrojů pro studium globálních biodiverzitních vzorců a snižování bariér vědeckého zkoumání.

email: mottl@cts.cuni.cz

Smyčka, Jan [detail]

Evoluční biolog. Zabývá se především procesem vzniku a zániku druhů, jejich areálů a ekologických charakteristik.

email: smycka@cts.cuni.cz

Telenský, Tomáš [detail]

Ornitolog a ekolog. Zabývá se populační ekologií ptáků, zejména demografií, příčinami změn početnosti a modelováním jejich rozšíření.

Tószögyová, Anna [detail]

Bioložka a ekoložka. Zabývá se makroekologickými patrnostmi.

email: toszogyova@cts.cuni.cz

Tureček, Petr [detail]

Evoluční biolog. Zabývá se především evolucí kultury.

email: petr.turecek@natur.cuni.cz