Stopy v Odolném Ralsku

Frei, Jan; Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr; Šima, Karel
Cílem aktivity Stopy v Odolném Ralsku je provedení pilotního sběru dat v oblasti Ralska, prezentace jeho výsledků na mezinárodní konferenci a uspořádání mezinárodního workshopu. Výzkum se zaměřuje na stopy lidských a dalších aktérů v krajině ovlivněné těžbou uranu a využíváním pro vojenské účely. Širším kontextem naší aktivity je problematika odolné společnosti. Sběr dat koordinuje Karolína Pauknerová a spolupracuje na něm s Petrem Gibasem (SOU AV ČR) a s Karlem Šimou (FF UK).

V rámci aktivity připravujeme také mezinárodní workshop Fragments, Traces, Memories (PDF), který proběhne v Praze ve dnech 9. – 10. října 2023. Na jeho přípravě se společně podílejí Jan Frei, Karolína Pauknerová a Petr Gibas.

Stopy v Odolném Ralsku je jednou z aktivit sdružených pod hlavičku Odolné Ralsko (www.odolneralsko.cz) v programu Odolná společnost pro 21. století: Potenciály krize a efektivní transformace, Strategie AV21 na Akademii věd ČR (více o programu: odolnaspolecnost.cz, více o Strategii AV21: strategie.avcr.cz).

řešitel projektu: Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph. D.; členové řešitelského týmu: Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D., Petr Gibas, MSc., Ph.D., Mgr. Karel Šima, Ph.D.