Comment on “High-resolution global maps of 21st-century forest cover change”

Tropek, Robert; Sedláček, Ondřej; Beck, Jan; Keil, Petr; Musilová, Zuzana ; Šímová, Irena; Storch, David
Vydáno: 2014
Science 30 May 2014, Vol. 344 no. 6187 p. 981, DOI: 10.1126/science.1248753
O článku na stránkách Přírodovědecké fakulty, UK v Praze - Jak planeta přichází o lesy