Fylogeneze ptáků - Vyřešeno?

Vydáno: 2015
Vesmír 94 (145): 556-563
Evoluce ptáků zajímala lidi odedávna. Příbuzenské vztahy hlavních skupin ptáků byly však po desetiletí předmětem sporů a až v posledních pár letech jsme získali dobrou představu, jak ptačí fylogenetický strom opravdu vypadá. A tím také překvapivé informace o dynamice evolučního rozrůzňování a molekulární podstatě evolučních změn.

Článek je volně přístupný na stránkách časopisu Vesmír

Ještě novější fylogeneze ptáků! ve Vesmíru 94 (145): 617
Ironií osudu týden poté, co vyšlo říjnové číslo Vesmíru s centrálním článkem o „konečné“ fylogenezi ptáků, vyšel v časopise Nature nový fylogenetický strom ptáků.1) Je dosti podobný stromečku, který jsme otiskli na centrální dvoustraně Vesmíru, v několika ohledech se však liší.... více