Umělá inteligence a umění

Vydáno: 2018
In: (Č. Šašinka et al., eds.): Kogníce a umělý život 2018, Floe, Brno 2018, s. 23-24. [ISBN 978-80-88123-24-8] (recenzovaný sborník).
Abstrakt: V poslední době došlo k radikálnímu skoku v možnostech počítačů, výpočetních systémů a robotů realizovat akce neredukovatelné na běžné teoreticky uchopitelné procesy. Opírají se o prakticky neomezenou paměť, závratnou výpočetní rychlost a vysoký paralelismus. Pří-spěvek se zabývá otázkou počítačové tvorby a její percepce, výkladu a hodnocení v kontextu výtvarného umění a architektury. V pozadí je také otázka, jak se přitom propojují přírodní, humanitní, behaviorální i historické vědy.