Má ekonomie odpovědi na problémy dnešního kapitalismu?

Přednáší: Milan Žák

Příspěvek se zamýšlí nad možnostmi současné ekonomické teorie vysvětlit rostoucí roli státu v současném kapitalismu. Zabývá se rostoucím vlivem vládních rozhodnutí a hledá odpověď nejen v teorii hlavního proudu ekonomické teorie, ale i příbuzných disciplinách popisujících v konečných důsledcích společenskou harmonii. Dnešní ekonomie, při vysvětlování společenských jevů, nutně přesahuje čistě ekonomickou rovinu a stále více se „vkrádá“ do sféry politiky a kultury. Za hlavní směry vykročení ekonomie mimo „mainstream“ je možno považovat NOVOU INSTITUCIONÁLNÍ EKONOMII a NOVOU POLITICKOU EKONOMII. Charakter těchto přístupů klade nové otázky zejména k možnostem selhávání vlád v obecné rovině a k omezenosti použitelných hospodářských nástrojů na úrovni vlád při řešení současných problémů. Role převažujícího politického směřování a jim odpovídající institucionální uspořádání vede k formování různých modelů kapitalismu se zcela odlišnými výchozími parametry. Hodnocení institucionální kvality je věnována závěrečná část příspěvku s tím, že se pokusíme nastolit otázku, zda má institucionální ekonomie odpověď na krizové stavy ekonomiky.

Video:

Loading the player ...