Je homo oeconomicus ohroženým druhem?

Přednáší: Marek Hudík
Model lidského chování standardně používaný v ekonomii (homo oeconomicus) bývá často terčem kritiky. Kritizovány bývají zejména předpoklady úplnosti, tranzitivity a neměnnosti preferencí, neboť se zdají být v rozporu jak s introspektivní, tak s experimentální evidencí. Při adekvátní interpretaci však lze ukázat, že model homo oeconomicus je ve skutečnosti poměrně intuitivní, a že k němu zatím neexistují přijatelné alternativy. Proto také nadále zůstává v ekonomii dominantním modelem chování.

Video:

Loading the player ...