Od reformy psychiatrické péče k "eutanazii". Systémová "řešení" v německé ústavní psychiatrii ve 30. a 40. letech 20. století

Přednáší: Michal V. Šimůnek; Milan Novák
Příspěvek má za cíl přiblížit dobové úvahy, které v odborných kruzích vedly k akceptování radikálních "řešení". Pozornost bude věnována rozboru teoretických lékařských východisek i praktických aspektů, jako např. úspoře finančních prostředků, zajištění dostatečných lůžkových kapacit apod. Časově se jedná především o druhou polovinu 30. let 20. století a druhou světovou válku.

Video:

Loading the player ...