Češi s vkusem včely, nebo snad čmeláka?

Přednáší: Martin Hůla
Lidská obliba květin a její původ patří mezi opomíjené oblasti vědeckého bádání. Na semináři představím výsledky našich výzkumů vycházejících zejména z přístupu evoluční estetiky, které se snaží toto téma prozkoumat. Zaměřím se především na českou populaci.