Sedimentary ancient DNA (sedaDNA) – inovativní nástroj nebo slepá ulička?

Přednáší: Hedvika Synková
sedaDNA je poměrně nová a bouřlivě se rozvíjející metoda, pomocí které lze detekovat konkrétní organismy z jednotlivých vrstev sedimentů dochovaných v jeskyních, jezerech, v permafrostu aj. pomocí DNA. Tato metoda může sloužit jako pomocný nástroj v archeologii, paleoekologii a dalších přidružených oborech. Kromě benefitů, jako je např. určení většího spektra druhů, má však několik úskalí.