3. výjezd VR, CTS a hostů - Slapy

Datum konání: 7. 5. 1993 - 9. 5. 1993
Místo konání: Slapy

Preludium: V. Cílek - Kde jsme se to ocitli

Speciál: I. M. Havel - Poznámka k transdisciplinaritě

Uskutečněné přednášky:

R. Zahradník - (o moderní chemii)

S. Vasiluková A. Markoš - (o genetice)

F. Daneš - Obrat v lingvistice

J. Fiala - Epistémé a doxa

M. Beck Matuštík - Postmodernismus

J. Sokol J. Bouzek Z. Vostracký Z. Neubauer - Eremiální a hylétické

Epilog: Z. Neubauer - Kde jsme se to octli

Doporučená témata „debatních klubů“: Co si o nás pomyslí naši vnukové Pravda v tajemství Postmodernismus a věda Konflikty a kooperace