Darwinův Původ druhů ve 21. století

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: David Storch
Čtení Darwinova Původu druhů přirozeným výběrem je i dnes strhující zážitek, inspirativní zvláště ve srovnání se současnou podobou evoluční biologie. Je pozoruhodné, kolik Darwinových představ (v knize často jen letmo nastíněných) přežilo téměř beze změny těch 150 let a kolik z jeho víceméně zapomenutých koncepcí se dnes dokonce znovu vrací na scénu. Neméně pozoruhodné jsou jemné, ale často velmi ilustrativní rozdíly mezi Darwinovými představami a současným pohledem na některé oblasti evoluce.