20x20

Datum konání: 3. 11. 2010 - 3. 11. 2010
Místo konání: Kino Lucerna
CTS slaví 20 let své existence!
20 členů Centra pro teoretická studia UK a AV ČR představí své nápady a objevy formou krátkých prezentací v kině Lucerna. Tato netradiční forma přednášky se uskuteční v rámci oslav dvacetiletého výročí Centra pro teoretická studia.

Presentace:

Cyril Říha: Transdisciplinarita na druhou
O setkání nejen různých teoretických disciplin mezi sebou, ale i o jednom setkání teorie s praxí – příklad několika městských intervencí.
[přehrát]

Petr Pokorný: Paleoekologie – ekologie velkých časových měřítek
Minulost a současnost. Dynamika a stabilita. Události a procesy. Příroda a kultura. V lokálním i globálním měřítku.
[přehrát]

Petr Kůrka: Hyperbolická geometrie v díle M. C. Eschera
Výklad principů hyperbolické (neeukleidovské) geometrie, na kterých je založen obraz “Circle limit IV” holandského malíře M. C. Eschera (1898-1972).
[přehrát]

Ivan M. Havel: Kolik máme smyslů?
Říká se pět, o „šestém“ se mluví jako o něčem zvláštním a tajemném. Kladu si otázku, co všechno dalšího lze pokládat za „smysl pro něco“ – nezávisle na tom, zda k tomu existuje smyslový orgán a jaká je fyzikální povaha stimulu.
[přehrát]

Ivan Chvatík: Vznik a činnost Archivu Jana Patočky
Od podzemních seminářů v bytě Jana Patočky v letech sedmdesátých přes tajné zpracovávání jeho pozůstalosti v letech osmdesátých až k edici Sebraných spisů v rámci CTS.
[přehrát]

Kateřina Trlifajová: Kde najít nekonečno?
Cesta ke kořenům klíčového matematického pojmu „nekonečno“. Na čem spočívají jeho základy v matematice a jaký má vztah k reálnému světu?
[přehrát]

Ondřej Beran: Filosofie kachny a zajíce
Problém vnímání (vidění) a rozumění vnímanému má dlouhou tradici, sahající přinejmenším k Descartovi. Na příkladu několika zábavných (?) obrázků se pokusím ukázat, čím k němu přispívá filosofie jazyka 20. století.
[přehrát]

Jan Paleček: Sociolog(ie) ve světle „slunečního zázraku“
„Sluneční zázrak“ je fenomén opakovaně pozorovaný na místech mariánských zjevení. Co se stane, když ho popisuje sociologie? Může tento zvláštní jev i ve světle sociologie zůstat zázrakem? Jaká je to ale potom sociologie?
[přehrát]

Roman Kotecký: Hodíme si korunou
Je tento oblíbený způsob spravedlivého rozhodování opravdu tak nestranný?
[přehrát]

Bohuslav Balcar: Héraklés versus Sisyfos
Od božského plození k matematice.
[přehrát]

Jan Frei: Překonat subjektivismus ve fenomenologii
Nový projekt Archivu Jana Patočky - pokus rozvinout Patočkovu koncepci asubjektivní fenomenologie.
[přehrát]

Jan Palouš: Poselství hada
Cesta od počátku Vesmíru až po dnešek: od záření kosmického pozadí, přes dobu temna, k prvním hvězdám a galaxiím, k planetárním soustavám, až ke Slunci a Zemi, dále pak do nitra hmoty k molekulám, atomům a elementárním částicím.
[přehrát]

Michal Ajvaz: Galerie grafiky aneb Struktura a čas
Transcendentální struktury konstituují čas, ale samy času podléhají, a to bytostným způsobem (jejich povaha souvisí s jejich vývojem). Máme tu tedy jakýsi bludný kruh. Jak se z něho dostat? Amáme se z něho dostávat?
[přehrát]

Arnošt L. Šizling: Biogeografie, Ekologie velkých území a Geometrie
Na příkladu závislosti mezi počtem druhů a plochou zkoumaného území zkusím předvést, jak se v názvu jmenované obory dají skamarádit.
[přehrát]

Josef Moural: Svoboda a regulace
Říká se někdy, že čím méně omezení a regulací, tím více svobody. Podíváme se, zda a v jakém smyslu to je pravda.
[přehrát]

Tomáš Pazák: Axiomatizace neaxiomatizovatelného
V každé axiomatizaci Teorie množin existuje tvrzení, které není dokazatelné ani vyvratitelné, a není náhodou, že ve stavající axiomatizaci zůstává takto nerozhodnutá i otázka, která stála přímo u jejího zrodu: „Kolik je reálných čísel?”.
[přehrát]

Zdeněk Konopásek: Co znamená „sociální konstrukce“?
Několik vysvětlení k pojmu, který dělá tak často sociologii ostudu, a přitom by nemusel.
[přehrát]

David Storch: Teorie ideálního lesa
Přírodní prostředí je možné interpretovat jako různé poruchy ideálního lesa. V něm vládne symetrie a harmonie, projevující se pozoruhodnými matematickými zákonitostmi.
[přehrát]

Přiložené soubory: