Jedinečnost pravdy - Připomenutí Ernesta Gellnera

Přednáší: Jiří Musil

Před dvaceti lety, v neděli 31. května 1992, přednesl Ernest Gellner v King´s College na univerzitě v Cambridge významnou přednášku"Jedinečnost pravdy". Je to jeho nejsevřenější pokus popsat a interpretovat tři hlavní soudobé koncepty vztahu k pravdě.
Gellner postupně probírá koncepci relativistů, fundamentalistů a skupiny, kterou označil pojmem osvícenští puritáni, a ke které se sám hlásí.
Přednáška bude, po krátkém uvedení do Gellnerovy epistemologie, doslova reprodukována podle překladu Evy Musilové, který u nás nebyl dosud nikdy publikován.