Od kolových sídlisk k palácom – vývoj osídlenia na brehu Ochridského jazera

Lecturers: Marek Verčík
Oblasť okolo Ochridského jazera predstavuje jednu z hlavných komunikačných trás medzi Egejským a Jadranským morom. Preto neprekvapuje, že už od archaického obdobia (6. stor. pred Kr.) tu badať silné vplyvy z gréckeho sveta, zosobnené v hroboch so zlatými maskami z lokality Trebenište. Aký vplyv mali tieto kontakty na prudký vývoj osídlenia v regióne? Prednáška sa bude snažiť zodpovedať na túto a ďalšie otázky prostredníctvom nových poznatkov získaných v novom projekte UKAR a CTS v Ochride.