Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

Ajvaz, Michal (2007): Znak, sebevědomí a čas. Dvě studie o Derridově filosofii

Praha, Filosofia [detail]

Ajvaz, Michal (2007): Maurice Merleau-Ponty: An Attempt at a Synthesis of Phenomenology and Structuralism

In: J. Fehr, P. Kouba (eds.), Dynamic Structure. Language as an Open System. Praha, Litteraria Pragensia.

Biskup, Marek; Kotecký, Roman (2007): Phase coexistence of gradient Gibbs states

Probability Theory and Related Fields, 139: 1-39

David, Kocman; Paleček, Jan (2007): Mezi kvalitativním výzkumem a normativním hodnocením

Biograf 43-44/, str. 113-120

Doležalová, Lucie (2007): Reception and its Varieties. Reading, Re-Writing, and Understanding Cena Cypriani in the Middle Ages

Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier, ISBN 978-3-88476-917-1 [detail]

Doležalová, Lucie (2007): Biblia quasi in saculo: Summarium Biblie and other medieval Bible mnemonics

Medium Aevum Quotidianum nr.56, str. 5-35

Formenti, Enrico; Kůrka, Petr (2007): Subshift attractors of cellular automata

Nonlinearity 20, 105-117

Frei, Jan (2007): Josef Pieper: Co znamená filozofovat?

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, ISBN 80-7195-023-3 (překlad)

Haluzík, Radan (2007): Hana Červinková: Playing Soldiers in Bohemia: An Ethnography of NATO Membership.

Recenze in: Sociologický časopis/Czech Sociological review 2007, 43 (1): 238-241.

Havel, Ivan M. (2007): Po nás podoba (Esej o umělých lidech)

In: Umělá inteligence V. (V. Mařík a kol., eds.), Academia, Praha, s. 29–42.

Havel, Ivan M. (2007): Prožívání epizodických situací

In: Myseľ, inteligencia a život (V. Kvasnička, P. Trebatický, J. Pospíchal a J. Kelemen, eds.), Vydavateľstvo STU, Bratislava, s. 27-70.

Hubatová-Vacková, Lada; Říha, Cyril; (edd.), (2007): Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let,

VŠUP, Praha, ISBN 80-86863-21-2 [detail]

Juřičková, Lucie; Ložek, Vojen; Čejka , T.; Dvořák , L.; Horsák , M.; Drvotová (Hrabáková), Magda; Míkovcová , A.; Šteffek , J. (2007): Molluscs of the Bukovské Vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve

Folia Malacologica 14(4): 203–215.

Karg, Sabine (2007): Medieval Food Traditions in Northern Europe

PNM Series of the National Museum of Denmark. Studies in Archaeology and History 12. Copenhagen, 230 pages.

Konopásek, Zdeněk (2007): Making thinking visible with Atlas.ti: Computer assisted qualitative analysis as textual practices

Historical Social Research, 19: 276-298

Kouba, Petr (2007): Lévinas a Deleuze: dva odlišné pohledy na exterioritu

In: Emmanuel Lévinas – Filosofie a výchova. Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, str. 239-248, UK FHS, Praha, ISBN 80-239-8833-2

Fehr, Johannes; Kouba, Petr (2007): Dynamic Structure

Literaria Pragensia, Praha, ISBN 80-7308-139-3 [detail]

Kozáková, R.; Pokorný, Petr (2007): Dynamics of the biotopes at the edge of a medieval town: pollen analysis of Vltava river sediments in Prague, Czech Republic

Preslia, 79: 259-281

Matoušek, Alexander (2007): Vnitřek lesa, lesní charaktery, Julius Mařák a umění krajinomalby

Artefactum (Opera Minora Historiae Artium 3), Praha 2007, ISBN 80-86890-11-2; 101 p.

Meduna, Petr (2007): Luba a ti druzí, in: E. Doležalová – R. Šimůnek (eds.), Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, Praha, 375-387.

Meduna, Petr (2007): K počátkům Litoměřic, in: M. Hrubá (ed.), Litoměřická kapitula. 950 let od založení. Ústí nad Labem, 23-32.

Storch, David; Marquet, Pablo A.; Brown, J.H. (2007): Scaling biodiversity

Cambridge University Press, Cambridge. [detail]

Storch, David; Šizling, Arnošt L.; Gaston, Kevin (2007): Scaling species richness and distribution: Uniting the species-area and species-energy relationships

In: Scaling Biodiversity (eds. Storch D., Marquet P.A.& Brown J.H.], Cambridge University Press, Cambridge.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David (2007): Geometry of species distributions: Random clustering and scale invariance

In: Scaling Biodiversity (eds. Storch D., Marquet P.A.& Brown J.H.], Cambridge University Press, Cambridge.

Trlifajová, Kateřina (2007): Bolzanovo pojetí nekonečna a pravd o sobě

Filosofický časopis 4/55, str. 591-600

Trlifajová, Kateřina (2007): Mathematical Metaphors of Infinity

In: Approaching Scientific Knowledge: Metaphors and Models, Collegium Helveticum, Zurich, pp. 81 - 85, ISBN 978-3-9522441-6-3