Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

Ajvaz, Michal (2010): Co je poetičnost?

Svět literatury 41

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2010): Sindibádův dům

Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 288 stran, ISBN 978-80-87378-32-8 [detail]

Bergfjord , C.; Karg, Sabine; Rast-Eicher , A.; Nosch , M.-L.; Mannering , U.; Allaby , R.; Murphy , B. M.; Holst , B. (2010): Is It Really Flax? On The Identification of Bast Fibers.

Science 328, 1634.

Biskup, Marek; Kotecký, Roman (2010): True nature of long-range order in a plaquette orbital model

Journal of Statistical Mechanics, P11001

Formenti, Enrico; Kůrka, Petr; Zahradník, O. (2010): A search algorithm for subshift attractors of cellular automata

Theory of Computing systems. 46:479-498

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2010): Město kolem Botiče: alternativní seminář z urbánní antropologie

Cargo, pp. 151-163. ISSN 1212-4923.

Keil, Petr; Herben T., ; Rosindell, J.; Storch, David (2010): Predictions of Taylor's power law, density dependence and pink noise from a neutrally modelled time series

Journal of Theoretical Biology, 265: 78-86.

Konopásek, Zdeněk (2010): Science, everyday life and the concept of life-world

In: B. Velický, K. Trlifajová & P. Kouba (eds.): Spor o přirozený svět [A controversy over the life-world]. Praha: Filosofia. Pp. 173-196

[detail]

Konopásek, Zdeněk (2010): Where does the religious truth comes from? A sociological view on Marian apparitions and demonic possessions

Biograf (52-53): 89-101 [detail]

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2010): Apparitions and possessions as boundary objects: An exploration into some tensions between mental health care and pastoral care.

Journal of Religion and Health (28 October 2010), pp. 1-16. DOI: 10.1007/s10943-010-9409-9. ISSN 0022-4197 (Print) 1573-6571 (Online). IF 0.358.

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2010): The principle of symmetry from the respondents’ perspective: Possessions, apparitions and mental illnesses in research interviews with clerics.

Journal of Religion and Health (28 October 2010), pp. 1-16. DOI: 10.1007/s10943-010-9409-9. ISSN 0022-4197 (Print) 1573-6571 (Online). IF 0.358.

Kůrka, Petr; Kazda, Alexander (2010): Moebius number systems based on interval covers

Nonlinearity 23, 1031-1046

Kůrka, Petr; Šizling, Arnošt L.; Rosindell, J. (2010): Analytical evidence for scale-invariance in the shape of species abundance distributions

Mathematical Biosciences, 223:151-159.

Matoušek, Alexander (2010): Společné místo, (studie),

in: Spor o přirozený svět (ed. B. Velický, K. Trlifajová, P. Kouba), Filosofia, Praha 2010, ISBN 978-80-7007-317-9, pp. 137-148.

Meduna, Petr (2010): Raně a vrcholně středověký Mělník (do roku 1419), in: J. Kilián a kolektiv, Dějiny českých měst. Mělník, Praha, 55-85.

Meduna, Petr; Sádlo, Jiří; Novák, Jan (2010): Archeologie (nejen) středověké krajiny, aneb o Bezdězském lese

Živá archeologie 11: 87-91

Novák, Jan; Petr, L.; Treml , V. (2010): Late-Holocene human-induced changes to the extent of alpine areas in the East Sudetes, Central Europe

The Holocene 20: 895-905

Paleček, Jan (2010): Opakujte po mně: duševní nemoc - říkáte to stejně?!!? O překládání duševní nemoci

In: P. Hejzlar (ed.), Na cestě ke komunitní psychiatrii…, str. 18-54, Péče o duševní zdraví, Theo, Pardubice, ISBN 978-80-904009-6-2

Paleček, Jan (2010): Mariánský sluneční zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku. Biograf 52-53: 41-66.

Pauknerová, Karolína (2010): Ztracené světy v postmoderním městě. Fetišizace minulosti

In: Soukupová, Blanka - Novotná, Hedvika - Jurková, Zuzana and Stawarz, Andrzej (eds.). Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava, pp. 187-198. ISBN 978-80-88997-44-3.

Pauknerová, Karolína (2010): Libenice – fenomenologický výzkum krajiny středního neolitu

In: Sýkorová, Ivana (ed.). Ecce Homo. In Memoriam Jan Fridrich. Praha: Česká společnost archeologická, pp. 283-290. ISBN 978-80-86912-45-5.

Pauknerová, Karolína (2010): Two cultures in one flatland: Phenomenological Analysis of Two Prehistoric Landscapes (Kladno region)

Slovak Ethnology – Material culture 58(5), pp . 598-613. ISSN 1335-1303.

Pauknerová, Karolína (2010): Hladké a měkké: promýšlení chůze městem

Biograf 51, pp. 89-101. ISSN 1211-5770.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr; Čížek, Bedřich (2010): Oáza klidu nebo ráj golfistů? Zahrádkáři a postsocialistická transformace (nejen) v Praze

In: Soukupová, Blanka (ed.). Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Praha, pp. 175-186, 193-194. ISBN 978-80-88997-47-4.

Pokorný, Petr; Chvojka, Ondřej; Žáčková, Pavla; Kuneš, Petr; Světlík, Ivo; Veselý, J. (2010): Palaeoenvironmental research of the Schwarzenberg Lake, southern Bohemia, and exploratory excavations of this key Mesolithic archaeological area.

Památky archeologické 101:5-38.

Pokorný, Petr; Šída, Petr; et al., (2010): Palaeoenvironmental research of the Schwarzenberg Lake, southern Bohemia, and exploratory excavations of this key Mesolithic archaeological area.

PA CI, 5-48.

Pokorný, Petr; van der Knaap, W.O. (2010): Na Bahně (Czech Republic): Vegetation development over the last 2.5 millennia in the Eastern Bohemian lowland

Grana, 49:79 – 81

Prostředník, Jan; Šída, Petr (2010): Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří.

1-124. Turnov.

Reif, Jiří; Telenský, Tomáš ; Šťastný, Karel; Bejček, Vladimír ; Klvaňa, Petr (2010): Relationships between winter temperature and breeding bird abundance on community level: importance of interspecific differences in diet.

Folia Zoologica, 59, 313–322.

Slanina, František; Konopásek, Zdeněk (2010): Eigenvector localization as a tool to study small communities in online social networks

Advances in Complex Systems

Trlifajová, Kateřina (2010): Anthropocentrism: Its Expulsion from Mathematics and Limits of Objectification

In: The Role of Anthropocentrism in Science, Collegium Helveticum, Zurich