Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

Boriová, S.; Slanina, František (2011): Dynamical phase transitions in Hegselmann-Krause model of opinion dynamics and consensus

European Physical Journal B, Volume: 79 Pages: 99-106 Year: 2011 DOI: 10.1140/epjb/e2010-10568-y [detail]

Frei, Jan (2011): Odcizené nitro, nebo zúžené vědomí? K reakci M. Rittera na článek J. Puce

Reflexe 39, 2010, s. 105-114, ISSN 0862-6901

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Stella, Marco (2011): Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things

Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN: 978-80-7465-010-9.

Giesecke , T.; Bennett , K.D.; Birks , H.J.B.; Bjune , A.E.; Bozilova , E.; Feurdean , A.; Finsinger , W.; Froyd , C.; Pokorný, Petr; Rösch , M.; Tonkov , S.; Valsecchi , V.; Wolters , S.; Seppä , H. (2011): The pace of Holocene vegetation change - testing for synchronous developments.

Quaternary Science Reviews, 30: 2805-2814.

Havel, Ivan M. (2011): Cestou k inteligenční singularitě

In: Hlavou zeď 2011. Úvahy nad civilizací a její budoucností., Praha, dybbuk, str. 183 - 217 [detail]

Havel, Ivan M. (2011): Seeing Numbers

In: The Best Writing on Mathematics 2011 (Edited by Mircea Pitici), Princeton University Press, Princeton 2011 [detail]

Hořák D., ; Sedláček, Ondřej; Tószögyová, Anna; Albrecht T., ; Ferenc M., ; Jelínek V., ; Storch, David (2011): Geographic variation in avian clutch size and nest predation risk along a productivity gradient in South Africa

Ostrich, 82 (3): 175-183. doi: 10.2989/00306525.2011.607863

Hošek, Jiří; Meduna, Petr (2011): Metallography of knives from the medieval village of Hrdlovka and the burial ground of Zlončice, Bohemia, in: J.Hošek, H. Cleere, L. Mihok (eds.), The Archaeolometallurgy of Iron. Recent developments

Hudík, Marek (2011): Why economics is not a science of behaviour,

Journal of Economic Methodology, 18(2):147–162.

Isaac, Nick J. B.; Storch, David; Carbone C., (2011): Taxonomic variation in size-density relationships challenges the notion of energy equivalence

Biology Letters 7: 615-618

Karg, Sabine (2011): FLAX – New research on the cultural history of the useful plant

Linum usitatissimum L. Vegetation History and Archaeobotany 20/6. Springer Journal. Special Issue, 78 pages.

Keil, Petr; Biesmeijer , J. C.; Barendregt , A.; Reemer , M.; Kunin, William, E., (2011): Biodiversity change is scale-dependent: an example from dutch and UK hoverflies (Diptera, Syrphidae)

Ecography, 34: 392-401.

Konopásek, Zdeněk (2011): Making thinking visible with ATLAS.ti: Computer assisted qualitative analysis as textual practices

In: G. Mey & K. Mruck, eds.: Grounded theory reader. 2nd updated and extended edition. Wiesbaden: VS Verlag. Pp. 381-403 [detail]

Macháč, Antonín; Zrzavý, Jan; Storch, David (2011): Range size heritability in Carnivora is driven by geographic constraints

American Naturalist 177: 767-779

Matoušek, Alexander (2011): Matematizace a ovládnutí přírody, (studie)

in: Spor o matematizaci světa (ed. P. Kůrka, A. Matoušek, B. Velický); nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011, ISBN 978-80-7465-012-3; p. 287 – 296.

Meduna, Petr (2011): Archeologie posvátné krajiny, in: Resuscitace místa – kaple Liběchov, Praha, 33-35.

Meduna, Petr; Pařez, Jan; Tlustý, Jaromír (2011): Kostel Povýšení svatého Kříže v Radonicích nad Ohří. Praha.

Paleček, Jan (2011): Kde všude běhají lvi?

Biograf 54

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2011): Mezi dávnou minulostí, utopickou budoucností a přelétavou přítomností: archeologické památky a čas v pražském metru

In: Vacková, Barbora - Galčanová, Lucie - Ferenčuhová, Slavomíra. (eds.) Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, pp. 43-64. ISBN: 978-80-7465-015-4.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2011): The Struggle over Nature and Relaxation in (Sub)urban Space: The Case of Garden Colonies in Kbely, Prague 19

Urban People. 13(2), pp. 221-233. ISSN 1212-811.

Pautasso M., ; Böhning-Gaese K., ; Clergeau P., ; Cueto V. R., ; Dinetti M., ; Fernández-Juricic E., ; Kaisanlahti-Jokimäki M.-L., ; Jokimäki J., ; McKinney M. L., ; Sodhi N. S., ; Storch, David; Tomialojc L., ; Weisberg P. J., ; Woinarski J., ; Fuller R. A., ; Cantarello E., (2011): Global macroecology of bird assemblages in urbanized and semi-natural ecosystems

Global Ecology and Biogeography 20: 426-436

Pokorný, Petr (2011): Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí.

Praha, Dokořán [detail]

Pokorný, Petr; van der Knaap, W.O. (2011): Brve (Czech Republic): Vegetation development over the last about 2.5 millennia in the Bohemian Lowland close to Prague.

Grana 50:311-313.

Steiner, Jakub; Stewart, Colin (2011): Communication, Timing, and Common Learning

J. Econ. Theory 146, 230–247.

Storch, David (2011): Žijeme v době šestého masového vymírání? Odhady současných změn biodiverzity po deseti letech

Vesmír 90: 568-572

Storch, David (2011): Teorie ideálního lesa

Vesmír 90: 351-356

Šímová, Irena; Storch, David; Keil, Petr; Boyle B., ; Phillips O. L., ; Enquist, Brian J. (2011): Global species-energy relationship in forest plots: role of abundance, temperature and species' climatic tolerances

Global Ecology and Biogeography 20: 842-856.

Šizling, Arnošt L.; Kunin, William, E.,; Šizlingová, Eva; Reif, Jiří; Storch, David (2011): Between geometry and biology: the problem of universality of the species-area relationship.

American Naturalist, 178:602-611.

Valentová, Jaroslava; Rieger, Gerulf; Havlíček, Jan; Linsenmeier, Joan; Bailey, J Michael (2011): Judgments of Sexual Orientation and Masculinity-Femininity based on Thin Slices of Behavior: A Cross-Cultural Comparison

Archives of Sexual Behavior, 40 (6), s. 1145-52, DOI: 10.1007/s10508-011-9818-1

Větrovcová, Marie (2011): Niels Henrik Abel: O algebraických rovnicích

Překlad Petr Němec. OPS a Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, Kanina a Plzeň. ISBN 978-80-87269-23-7. 150 s.