Mgr. Jan Makovský, Ph.D.

Jan Makovský
Po studiu filosofie a francouzské filologie na filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, získal pod vedením Petra Vopěnky a Michela Fichanta doktorát na filosofické fakultě ZČU v Plzni a na Université Paris IV-Sorbonne. Fulbrightovský pobyt absolvoval na Loyola University v Baltimoru.

Zabývá se filosofií nekonečna, zejména u Descarta, Pascala a Leibnize, otázkou nekonečně malého a geometrizace přírody a dopady mechanistického myšlení na současné postavení člověka v přírodě.

Vybrané publikace:

Makovský, Jan (2023): Markýz de l'Hospital a Analýza nekonečně malých,

Praha, Filosofia, p. 480 (in print).

Zellini, Paolo; trans.: , ; Makovský, Jan (2023): Stručné dějiny nekonečna

Praha, Academia, p. 280, (in prep.).

Leibnitz, Gottfried Wilhelm; trans.: , ; Makovský, Jan ; Škára, M. (2020): Discours de métaphysique. Metafyzická rozprava,

Praha, OIKOYMENH, p. 120.

Makovský, Jan (2020): The Renaissance of Numbers: on Continuity, Nature of Complex Numbers and the Symbolic Turn

In: Aither 23/2020 (International issue no. 7):58-85 | DOI: 10.5507/aither.2020.005

Makovský, Jan (2019): Cusanus and Leibniz: Symbolic Explorations of Infinity as a Ladder to God

In: Simon J.G. Burton, Joshua Hollmann, Eric M. Parker (eds.), Nicholas of Cusa and Early Modern Reform, Leiden - Boston, Brill, p. 450-484

Makovský, Jan (2019): Entre la nature et l’analyse: essai sur l’histoire de la loi de continuité au XVIIIe siècle,

in: Makovský, Jan (ed.); Leibniz et leibnizianismes, Hors-série, Filosofický časopis, Praha, Filosofia, p. 105–127.

Makovský, Jan (2019): G. W. Leibniz, Pacidius Philalethi. Pacidius Philalethovi

Transl. J. Makovský, Oikoymenh: Praha 2019.

Makovský, Jan ; (ed.), (2019): Leibniz et leibnizianismes, Hors-série,

Filosofický časopis, Praha, Filosofia, p. 220.

Makovský, Jan (2019): Pacidius v labyrintu kontinua,

In: Leibniz, Gottfried Wilhelm, Pacidius Philalethi. Pacidius Philaléthovi, Praha, OIKOYMENH, p. 131—330.

Makovský, Jan (2018): K otázce dialogu v Leibnizově myšlení,

In: Filozofia, 7 (2018), p. 540–554.

Makovský, Jan (2018): Pascalova předmluva k pojednání o prázdnu,

In: Reflexe 55 (2018), p. 107–125.

Makovský, Jan (2014): The New Geometry of Francesco Patrizi

In: Nejeschleba T., Blum P. R. (eds.), Francesco Patrizi the Philosopher of the Renaissance, Olomouc, p. 295-313.

Makovský, Jan (2013): Leibniz: mystika rozumu II

In: Studia Comeniana et historica 43, č. 89-90