Anna Kvíčalová, PhD.

Anna Michalík Kvíčalová
Anna Kvíčalová je religionistka a historička vědy, zabývá se dějinami zvuku a sluchu. Studovala na University of Amsterdam a Freie Universität a mezi lety 2013 a 2018 působila na Institutu Maxe Plancka pro historii vědy v Berlíně. Je autorkou Listening and Knowledge in Reformation Europe (Palgrave, 2019) a dalších textů o sluchu, zvuku a akustice v raně novověké Evropě.

V současnosti se zabývá dějinami sluchové objektivity ve střední Evropě 19. a 20. století v rámci výzkumného projektu The Second Sense: Sound, Hearing and Nature in Czech Modernity.

Přednáší také na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity.

Vybrané publikace:

Kvíčalová, Anna (2023): & Bijsterveld, Karin. Forensic voices: cultures of sonic detection and identification in the West. In Sound Studies: An Interdisciplinary Journal 9/2, 155-165

Kvíčalová, Anna (2023): Antropocennosti: Malý průvodce antropocénem

Připravuje se k vydání. Academia, 2023. ISBN 978-80-200-3129-7. Odkaz na publikaci zde.

Fulínová, Eliška; Kvíčalová, Anna; (eds.), (2023): Antropocennosti: Průvodce světem antropocénu

(in prep.); Praha, Academia

Kvíčalová, Anna (2023): Audio forensics behind the Iron Curtain: from raw sounds to expert testimony. In Sound Studies: An Interdisciplinary Journal, 187-208

[detail]

Kvíčalová, Anna (2023): Bijsterveld, Karin. Comparing Voices: Speaker Identification Witness Seminar. Maastricht: Maastricht University

[detail]

Kvíčalová, Anna (2023): Sound on the Quiet: Speaker Identification and Auditory Objectivity in Czechoslovak Fonoscopy, 1975–90

Technology and Culture 64(2): 379-406

Kvíčalová, Anna (2022): Other than Ethical: STS-Oriented Approaches to Communist Audio Forensics

in Sensitive Sound Recordings, ed. Renata Tańczuk and Sławomir Wieczorek, Special issue of Prace Kulturoznawcze 26/1 (2022): 121-127.

Kvíčalová, Anna (2022): Purkyně’s Opistophone: the hearing ‘Deaf’, auditory attention and organic subjectivity in Prague psychophysical experiments, ca 1850s, Annals of Science [online first]

Kvíčalová, Anna (2020): "Zvuk jako ztracený klíč k evropské modernitě/Sound: The Lost Key to European Modernity“, in Zvuky kódy obrazy/Sounds Codes Images, ed. Miloš Vojtěchovský and Jitka Hlaváčková (Praha: Artmap, 2020), 1

Kvíčalová, Anna (2020): “Tiché jaro a ruch antropocénu,” in Antropocén, ed. Petr Pokorný and David Storch (Praha: Academia) 344-360

Kvíčalová, Anna (2020): Ten druhý smysl: Akustický obrat v dějinách vědy, Vesmír 99/9 (2020), 504-506

Kvíčalová, Anna (2020): Truly Unnatural”: Losing the Human in the Anthropocene / „Skutečně nepřirozené“: Ztráta člověka v antropocénu. In Sound end Environment: Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Zvuk a prostř

Kvíčalová, Anna (2019): Listening and Knowledge in Reformation Europe: Hearing, Speaking and Remembering in Calvin's Geneva

(Cham: Palgrave Macmillan, 2019)

Kvíčalová, Anna (2018): Hearing Difference in Calvin’s Geneva: From Margins to Center

(article) In: The Sixteenth Century Journal 49, pp. 25-47

Kvíčalová, Anna (2018): "Sensing the Reformation: How Media-Historical Narratives Constrain the Study of Religious Change"

In: Religio: Revue pro religionistiku 26/1 (2018), 31-48

Kvíčalová, Anna (2018): Kirche

(book chapter) In: Handbuch Sound: Geschichte-Begriffe-Ansätze, ed. Daniel Morat and Hansjakob Ziemer (Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2018), 262-5