Mgr. Anna Tószögyová

Anna Tószögyová
Bioložka a ekoložka. Zabývá se makroekologickými a biogeografickými patrnostmi, zejména geografickou variabilitou v biodiverzitě a životních strategiích druhů a mechanismy za tyto trendy odpovědnými. Oblibu nachází v různych metodologických přístupech a statistice. V současné době se podílí na řešení otázek týkajících se rovnovážné teorie dynamiky biodiverzity. Vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK, kde nyní vyučuje statistické programování.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde