Konference

Praha, 8. – 9. února 2016

Téma konference: „Před neolitem…”

Nezemědělské společnosti a jejich přírodní prostředí, případně vliv člověka na něj, jsou tradičním objektem zájmu environmentální archeologie. Zdůrazňována bývá rozmanitost nezemědělských strategií a vztah jejich nositelů k usedlým zemědělským komunitám, včetně výskytu přechodných forem vztahování ke světu. Na tyto diskuse bychom chtěli v průběhu konference navázat, a to bez jakéhokoliv geografického omezení. Navzdory tématu letošní KEA chceme povzbudit k účasti také badatele v oboru neolitické environmentální archeologie, protože z hlediska výrobního způsobu (subsistence) je v zásadě nemožné stanovit přesné dělící čáry a mnohdy je navíc dobré hledat poučení v kontrastech. Jako tradičně samozřejmě vyzýváme k účasti kolegy z vlastního jádra oboru environmentální archeologie (archeozoology, archeobotaniky, geoarcheology a pod.) . Vítány jsou též čistě paleoekologické příspěvky, pokud mají potenciál zajímavě nasvítit některý z aspektů světa někdejších lidí. Totéž platí o příspěvcích orientovaných na využití dnešních etnografických analogií.

Konferenci pořádá Centrum pro teoretická studia (CTS), společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR.

Účast na konferenci je otevřena i všem zájemcům o pasivní účast (t.j. bez vlastního příspěvku).

Jménem CTS Vás na konferenci srdečně zve

Petr Pokorný

 

Vědecký výbor

 • Miroslav Bárta
 • Jaromír Beneš
 • Michal Hejcman
 • René Kyselý
 • Lenka Lisá
 • Jaroslav Peška
 • Petr Pokorný
 • Ladislav Šmejda

Organizační výbor

 • Hana Matysková
 • Darja Zoubková
 • Pavla Žáčková