Center for Theoretical Study
Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Rep. - Phone: +420-2-231 1820, Fax: +420-2-4524, personal contact: kancelar.imh@gmail.com (Marcela Urbanová)
Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D.

List of Publications before 1990

(For later works see Publications after 1990)

a) Selected research papers (in English)

 • Automata Theory
 • Formal Languages
 • Artificial Inteligence
 • Complexity Theory

 • b) Book (in Czech)
  c) Other scientific papers
 • in conference proceedings (in English)
 • in conference proceedings (in Czech)
 • research reports, magazine articles, etc.

 • d) Texts in "samizdat" (in Czech)

  (a) Scientific papers

  Automata Theory

  I. M. Havel, "Regular expressions over generalized alphabet and design of logical nets." Kybernetika 4 (1968), pp. 516-537.

  I. M. Havel, "The theory of regular events I--II." Kybernetika 5 (1969), pp. 400-419, 520-544.

  I. M. Havel, "Finite branching automata." Kybernetika 10 (1974), pp. 281-302.

  I. M. Havel, "On branching and looping I--II." Theoretical Computer Science 10 (1980), pp. 187-220, 273-295.

  Formal Languages

  M. A. Harrison and I. M. Havel, "Real time strict deterministic languages." SIAM Journal of Computing 1 (1972), pp. 333-349.

  M. A. Harrison and I. M. Havel, "Strict deterministic grammars." Journal of Computer and System Sciences 7 (1973), pp. 237-277.

  M. A. Harrison and I. M. Havel, "On the parsing of deterministic languages." Journal of the Association for Computing Machinery 21 (1974), pp. 525-548.

  M. M. Geller, M. A. Harrison and I. M. Havel, "Normal forms of deterministic grammars." Discrete Mathematics 16 (1976), pp. 313-321.

  M. A. Harrison, I. M. Havel and **Yehudai, "On equivalence of grammars through transformation trees." Theoretical Computer Science 9 (1979), pp. 173-205.

  Artificial Intelligenc

  I. M. Havel, "The concept of indirectness in artificial intelligence." Kybernetika 8 (1972), pp. 154-164.

  O. Štěpánková and I. M. Havel, "A logical theory of robot problem solving." Artificial Intelligence 7 (1976), pp. 129-161.

  O. Štěpánková and I. M. Havel, "Incidental and state-dependent phenomena in robot problem solving." Kybernetika 13 (1977), pp. 421-438.

  I. M. Havel and I. Kramosil, "A stochastic approach to robot plan formation." Kybernetika 14 (1978), pp. 143-173.

  I. M. Havel, "The truth-reaction paradox: a probe of limitations of artificial intelligence." In: Proceedings of the European Conference on Artificial Intelligence, 1982.

  O. Štěpánková and I. M. Havel, "Deductive system as a basis for computation." Acta Polytechnica IV (1974), pp. 55-66

  O. Štěpánková and I. M. Havel, "On iteration in robot planning." Fundamenta Informaticae 7 (1984), pp. 489-501.

  Complexity Theory

  Weak complexity measures. SIGACT News, No. 8 (1971), pp. 21-30.

  (b) Books

  I. M. Havel, Robotika - úvod do teorie kognitivních robotů [Robotics: Introduction to the Theory of Cognitive Robots]. SNTL, Praha 1980.

  (c) Other scientific papers

  Papers in conference proceedings (in English):

  M. A. Harrison and I. M. Havel, "On a family of deterministic grammars." In: Automata, Languages, and Programming (M. Nivat, Ed.). North-Holland, 1973, pp. 413-441

  O. Štěpánková and I. M. Havel, "Some results on the situation calculus." In: Mathematical Foundations of Computer Science 1973. Proceedings, 1973, pp. 321-326

  I. M. Havel, "Finite branching automata: automata theory motivated by problem solving." In: Mathematical Foundations of Computer Science (A. Blikle, Ed.) Lecture Notes in Computer Science 28, Springer-Verlag, Berlin 1975, pp. 53-61

  I. M. Havel, "Nondeterministically recognizable sets of languages." In: Mathematical Foundations of Computer Science 1975 (J. Bečvář, Ed.). Lecture Notes in Computer Science 28, Springer-Verlag, Berlin 1975, pp. 252-257

  I. M. Havel, "On the branching structure of languages." In: Mathematical Foundations of Computer Science 1976 (A. Mazurkiewicz, Ed.) Lecture Notes in Computer Science 45, Springer-Verlag, Berlin 1976, pp. 81-98

  O. Štěpánková and I. M. Havel, "Incidental and state-dependent phenomena in robot problem solving." In: Proc. AISB Summer Conference, 1976, 266-278

  I. M. Havel and O. Štěpánková, "The role of problem solving in cognitive robotic systems." In: On Theory and Practice of Robots and Manipulators (Ed. A.Morecki, K.Kedzior), PWN, Warszawa 1976, pp. 363-374

  I. M. Havel, "On two types of loops." In: Mathematical Foundations of Computer Science 1979. Lecture Notes in Computer Science 74, Springer-Verlag, Berlin 1979

  I. M. Havel, "Artificial intelligence: A lesson in human self-understanding." In: Impacts of Artificial Intelligence (R. Trappl, ed.), North-Holland 1986, pp. 89-98

  Papers in conference proceedings (in Czech):

  I. M. Havel, "Některé problémy strojové inteligence." In: Sborník Použití počítače při řešení nenumerických úloh. VTS FEL ČVUT, Praha 1973

  I. M. Havel, "Základní pojmy automatického řešení úloh." In: Sborník Využití počítačů při syntéze logických obvodů. VTS FEL ČVUT, Praha 1974, pp. 235-243

  I. M. Havel, "Cílové chování inteligentních robotů." In: Sborník Aplikovaná robotika, ČSVTS, Praha 1975

  K. Pala, S. Machová, I. M. Havel, "Přirozený jazyk jako prostředek komunikace člověka se strojem." In: SOFSEM'78, 1978, pp. 111-157

  I. M. Havel, "Svět bez programování." In: Moderní programování'80, 1980, pp. 15-28

  I. M. Havel, "O jednom paradoxu v umělé inteligenci." In: SOFSEM'81, 1981, 359-363

  I. M. Havel, "O lidech a počítačích." In: Moderní programování, 1982

  I. M. Havel, P. Hájek: "Filozofické aspekty strojového myšlení." In: SOFSEM'82, 1982, 171-211

  J. Gruska, I. M. Havel, J. Wiedermann, J. Zelený, "Počítačová revolúcia." In: SOFSEM'83, 1983, pp. 7-64

  D. Lantayová, I. M. Havel, "Model pamäťového poľa goldschlagerovského typu." In: SOFSEM'86, 1986, 206-212

  J. Kožuszník, I. M. Havel, "Sledování kontinuálního pohybu materiálu při řízení a simulaci technologických procesů." In: SOFSEM'87, 1987, 47-51

  I. M. Havel, D. Lantayová, "Malé zamyšlení nad neuronovými počítači." In: SOFSEM'87, 1987, 52-56

  I. M. Havel, "Nový pohled na dění v mozku." In: Moderní matematika v přírodních vědách, 1985, 95-121

  I. M. Havel, "Neuronové počítače a jejich inteligence." In: SOFSEM'88, 1988, 83-118

  Research reports, magazine articles, etc.(in Czech or English):

  I. M. Havel, "Jazyky zápisu a zadání konečných automatů." Diploma thesis, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, Praha 1966 [also res. report ÚAVT 69-43001, 1969]

  I. M. Havel, N. Frištacký, *. Krenický, *. Hlavatý, "Řídicí logické obvody." Res. report ÚAVT 69-45006, 1969

  I. M. Havel, "On the equivalence of one-location program schemata." Term paper, UC Berkeley, 1970

  I. M. Havel, "Weak complexity measures." SIGACT News, No. 8 (1971), pp. 21-30

  I. M. Havel, "Strict deterministic languages." Ph.D. dissertation, Tech. Report No. 1, Depertment of Computer Science, UC Berkeley, December 1971

  I. M. Havel, "Automatické řešení úloh a možnosti jeho použití v řídicí technice." Res. report ÚVVTŘ 72-15004, 1972

  O. Štěpánková and I. M. Havel, "Image space and its relationship to situation calculus." Res. report 9/73, ÚVT ČVUT, 1973

  I. M. Havel, "Automata theory motivated by problem solving." SIGACT News No. 23 (1974), pp. 18-23

  I. M. Havel, "Roboty s inteligentním rozhodováním." Automatizace 17 (1974), pp. 152-155, 173-176

  I. M. Havel, "Reprezentace prostředí, ve kterém automat vyvíjí svoji cílovou činnost." Res. report ÚTIA ČSAV, 1975

  I. M. Havel, "Nondeterministic branching automata." Res. report ÚTIA ČSAV, 1975

  I. M. Havel, "Obecný pohled na analýzu scén v robotice." Res. report ÚTIA ČSAV No.755, 1976

  I. M. Havel, "Loops in finite branching automata I., II. Res. report ÚTIA ČSAV No. 858, 865, 1978

  I. M. Havel, "On regularity of languages acceptable by branching automata." Res. report ÚTIA ČSAV No.854, 1978

  I. M. Havel, "Několik poznámek k pojmu heuristiky v umělé inteligenci." Sdělení MSBÚ ČSAV 17(6), 1978

  I. M. Havel, "AND-OR graphs searching algorithms: theory." Res. report ÚTIA ČSAV No. 948, 1979

  I. M. Havel, "Příspěvek k formalizaci sémantických sítí." Study report VCUK-III-2-2/11-5, 1980

  I. M. Havel, "Současný stav a směry v umělé inteligenci." ÚTIA ČSAV, 1980

  I. M. Havel, "Prognóza využití strojové inteligence pro léta 1990-1995 a 1995-2000 v ČSSR." Zpr. No. 79 311 011, ÚVVTŘ, 1979

  (d) Texts in "samizdat"

  I. M. Havel, "Podivná setkání." In: Laudatio Z.N., 1982

  I. M. Havel, M. Palouš, Z. Neubauer, "Svatojánský výlet." In: Laudatio R.P., Edice Expedice, sv. 196, 1984

  I. M. Havel, "Způsoby poznání." In: Hostina , Edice Expedice, sv. 209, 1985, pp. 145-1571)

  I. M. Havel, "Fistulův monolog." In: Faustování s Havlem , Nové cesty myšlení 1986

  I. M. Havel, "O jednom metaforickém pohledu na svět." Paraf 4 (1986) [abridged version in: Vesmír 1991 70(2) (1991), pp. 106-109]

  Sidonius [Z. Neubauer] and Sakateka [I. M. Havel], dialogues:

  Maternius [P. Materna] a Sakateka [I. M. Havel], Dialog o vysvětlení. Nové cesty myšlení, 1987


  1 English translation: "Ways of Cognition." In: Good-bye samizdat. (M.Goetz-Stankiewicz, Ed.), Northwestern University Press, Evanston, Ill. 1992, pp. 222-232. Good-bye samizdat
  2 Abridged English translation: "Dialogue on questions." ibid, pp. 145-152


  [CTS] [Home] [Short CV] [Extended CV] [Drafts, Reports, Preprints] [Lectures] [Additional Links]