Center for Theoretical Study
Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Rep., phone:+420-2-22220671, fax:+420-2-222220653, personal contact: kancelar.imh@gmail.com (Marcela Urbanová)
Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D.

List of Publications (after 1990)

(For earlier works see Publications before 1990

(a) Papers in scientific journals, conference proceedings and edited volumes
(b) Shorter papers and overviews (in Czech)
(c) Books
(d) Marginalia (notes, reviews, newspaper articles, etc.)
(e) In "samizdat" editions

(a) Papers in scientific journals, conference proceedings and in edited volumes

I. M. Havel, "Connectionism and unsupervised knowledge representation." In: Cybernetics and Systems '90 (R.Trappl, ed.), World Scientific, Singapore 1990, pp. 1001-1007.

I. M. Havel, "Artificial Intelligence and Connectionism." In: Advanced Topics in AI (Mařík, Štěpánková, Trappl, eds.), Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag 1992, pp. 25-41.

I. M. Havel, "Modes of Cognition." In: Good-bye, Samizdat (M.Goetz-Stankiewicz, ed.) , Northwestern University Press, Evanston, Ill. 1992, pp. 222-232.

I. M. Havel, "Artificial Thought and Emergent Mind." In: Proceedings IJCAI'93, Morgan Kaufman Professional Book Center, Denver, CO, USA, 1993, pp. 758-766.

I. M. Havel and Z. Neubauer, "Man Hu? A greeting card to Marketa from the Posttotalitarian Battleground." In: Literature and Politics in Central Europe: Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiewicz. Camden House, Columbia, USA, 1993, pp. 18-29.

I. M. Havel, "Scale Dimensions in Nature." Int. J. of General Systems 24(3) (1996), pp. 295-324.

I. M. Havel, "Remarks on Schrödinger's Concept of Consciousness." In: Consciousness at the Crossroads of Cognitive Science and Philosophy. Proc. of the Conf. "Phenomenology and Cognitive Science" (Maribor, Slovenie, August 1994. Imprint Academic, Exeter 1996, pp. 49-51.

I. M. Havel, "Living in Conceivable Worlds." Foundations of Science 3 (1999), pp. 375-394.

I. M. Havel, "Causal Domains and Emergent Rationality." In: Rationality and Irrationality. Proceedings of the 23rd International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel (Austria) 2000 (Edited by Barry Smith and Berit Brogaard). Vienna: öbv & hpt, 2001. (Click here to download the text in Acrobat 4.0)

I. M. Havel, "Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém." In: Umělá inteligence III. (V. Mařík a kol., editoři), Academia, Praha 2001, s. 1775 [ISBN 80-200-0472-6]
I. M. Havel, "O proměňování a proměnách. Pokus o studii proměnlivě heterofenomenologickou." In: Charisteria Sidonio Neubauero Sexagenario, (J. Fiala, ed.) Pragae 2002, s. 106-140 [ISBN 80-238-9520-6]

(b) Shorter papers and overviews (in Czech)

I. M. Havel, "O jednom metaforickém pohledu na svět." Vesmír 70(2) (1991) pp. 106-109.

I. M. Havel, "Schrödingerovy úvahy o mysli a vědomí." Vesmír73(10) (1994), pp. 570-573.

I. M. Havel, "Zvědavýma očima." Kritický sborník 16(2) (1996), p. 35-38 (excerpts from a forthcoming book).

I. M. Havel, "Molekuly na smutek." Vesmír 78 (1999) 11, 612-613 [extended version: In: Cyril Höschl. Sborník příspěvků k 50. narozeninám, Tigis, Praha 1999, s. 36–39].

I. M. Havel, "Rozpolcený svět." Neon (2000) č. 2, s. 6-7. [kap. z "Otevřené oči"]

I. M. Havel, "Po nás podoba." Esej o umělých lidech. In: Konec světa? (M.Knížák, T.Demšáková, eds.), Národní galerie, Praha 2000, s. 7175 [ISBN 80-7035-210-8]

I. M. Havel, "Jitro kyberkultury." In: Host (2000) č. 6, s. 3235 [zkrác. dvoujaz. verze In: ENTER multimediale (katalog mezinár. festivalu umění a nových technologií) s. 6, angl. překl. The Dawn of Cyber-Culture, ibid p. 7]

I. M. Havel, "Sidonius" In: Z.Neubauer: Smysl a svět (VIZE 97) Moraviapress, Břeclav 2001, s. 914.

I. M. Havel, "Knihy a internet." Knihkupec a nakladatel 7-8/2001

(c) Books
I. M. Havel, Arsemid. (Hrnčířství a nakladatelství Michala a Evy Jůzových, Praha, 1997) (short fiction from 1957, In Czech). ISBN 80-7111-024-8
I. M. Havel, Otevřené oči a zvednuté obočí. (Nakl. Vesmír, Praha 1998, ISBN 80-85977-12-5) (Essays from 1990-1996, In Czech). ) ISBN 80-85977-12-5  (publisher's announcement)

I. M. Havel, M. Palouš, Z. Neubauer, Svatojánský výlet. Malvern & B.Just, Praha 1999 (in Czech)  ISBN 80-902628-1-3

(d) Marginalia (notes, reviews, newspaper articles, etc.)

Monthly editorials in Vesmír (1990 - 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002), (in Czech).

Introduction to: R. McRae, The Matter with Truth, OIKOYMENH, Praha 1990.

"Co s umělci a intelektuály?" Lidové noviny IV(5) (January 7, 1991), (in Czech).

"O pravdě, polopravdě, klevetě a lži." Lidové noviny IV(27) (February 1, 1991) (in Czech).

"Cestou Josefa Šafaříka." Vesmír 71(6) (1992), p.315 (in Czech).

"Je možné se ptát, zda mohou počítače myslet?" Vesmír73(4) (1994), p.191 (in Czech).

"Bermudské tajemství." Revolver Revue No.26 (1994), pp. 220-221 (in Czech).

"Letos bude slavit básník Jiří Kuběna šedesáté narozeniny." In: Hosté na svatbě nebes a země (sborník k šedesátinám Jiřího Kuběny), Host, Brno, 1996, pp. 41-44 (in Czech).

"Rozepsaný list Melinovi." BOX 6 (1996), p. 115–116 (in Czech).

"Scholars into a Tower!" The Heart of Europe Vol. 6, No 3, 1999, pp. 4-7

"Zločiny a tresty." Lidové noviny 3.3.1999

"Proč jsem směl, mohl a chtěl připodepsat Impuls 99." Literární noviny r. 10 č. 31 (4.8.1999) s. 7

"Nové dresy pro roboty." Vesmír 78 (1999) č. 12 , s. 689

"Ó my se máme." Vesmír 79 (2000) č. 4, s. 689

"Gratiae agendae." In: Gratulovník s. 595-627.

"Ten Years of the Institution." (re 10 years of CTS, srpen 2000)

Úvod. In: Co daly naše země Evropě a lidstvu III. (Havel, I. M., Třeštík, D., eds.), ELK, Praha 2000 (jointly with D. Třeštík)

"Proč se zajímat o kognitivní vědu?" (Předmluva k čs. vydání:) P. Thagard: Úvod do kognitivní vědy, Portál, Praha 2001 (jointly with J. Kelemen)

(e) In "samizdat" editions

Sakateka: "Několik osobních vzpomínek na Sidonia." In: Laudatio ZN (sborník k padesátinám Zdeňka Neubauera). CTS, Praha, 1992.

 "Vytržení" In: Academia Commemorationes et Consultationes. Sborník k sedmdesátinám Radima Palouše (CTS, Praha, 1994), pp. 39-51 (in Czech).


[CTS] [Home] [Short CV] [Extended CV] [Drafts, Reports, Preprints] [Lectures] [Additional Links