Biologická rozmanitost v antropocénu

Globální i lokální změny biologické rozmanitosti (biodiverzity) jsou považovány za jeden z nejcharakterističtějších rysů antropocénu. Porozumět těmto změnám nelze bez porozumění základním principům struktury a dynamiky biodiverzity, tedy tomu, co určuje proměnlivost biologické rozmanitosti v čase a prostoru napříč škálami. Věnujeme se makroekologickým trendům biodiverzity prostřednictvím kombinace teoretického výzkumu, komplexních modelů, analýz velkých souborů dat a terénního výzkumu.

Na výzkumu v této oblasti se podílejí: David Storch (koordinátor), Irena Šímová, Arnošt Šizling, Anna Tószogyová, Jan Smyčka, Eliška Bohdalková, Ondřej Mottl, Tomáš Telenský a Petr Pokorný.

Výběr reprezentativních publikací:

Storch D., Šímová I., Smyčka J., Bohdalková E., Toszogyova A. & Okie J.G. (2022). Biodiversity dynamics in the Anthropocene: How human activities change equilibria of species richness. Ecography 44: e05778.

Storch D. & Okie J. (2019). Carrying capacity for species richness. Global Ecology and Biogeography 28: 1519-1532.

Storch D., Bohdalková E. & Okie J. (2018). The more-individuals hypothesis revisited: the role of community abundance in species richness regulation and the productivity-diversity relationship. Ecology Letters 21: 920-937.

Šímová I. & Storch D. (2017). The enigma of terrestrial primary productivity: measurements, models, scales and the diversity-productivity relationship. Ecography 40: 239-252.

Šizling A.L., Storch D., Šizlingová E., Reif J. & Gaston K.J. (2009): Species-abundance distribution results from a spatial analogy of central limit theorem. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 106: 6691-6695.

Storch D., Keil P. & Jetz W. (2012). Universal species-area and endemics-area relationships at continental scales. Nature 488: 78-81.