O nás

Centrum pro teoretická studia (CTS) bylo založeno v roce 1990 a má následující cíle:

  • provozovat špičkový teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i humanitních věd;
  • stimulovat transdisciplinární přístup k výzkumu spočívající v hledání nových forem interakce mezi zavedenými disciplínami;
  • vytvářet pracovní prostředí pro mladé vědce (doktorandy a postdoky), jejichž výzkum není omezen úzkou odbornou specializací;
  • poskytovat inspirativní prostředí pro hostující vědce z celého světa;
  • vytvářet fórum pro setkávání a vzájemné interakce odborníků z různých disciplín;
  • posilovat propojení mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou.

Nadřízené instituce

Spřízněné instituce

Centrum fenomenologických bádání (CFB)

Z okna CTS ve 3. patře je instalována socha "Viselec" od Davida Černého. Jedná se o 220 cm vysokou laminátovou plastiku, která znázorňuje muže visícího pravou rukou za kovový profil. Podle vyjádření autora je visícím mužem Sigmund Freud. Socha byla vytvořena v roce 1997.