Vědecká rada

Poradním orgánem CTS je Vědecká rada CTS, sestavená z předních odborníků v různých oborech.

Baran, Pavel

Akademie věd České republiky

Čapek, Jakub

Filosofická fakulta UK

Horáček, Ivan

Přírodovědecká fakulta, UK

Höschl, Cyril

3. lékařská fakulta, UK

Chvatík, Ivan [detail]

Filosof, fenomenolog. Zakladatel a vedoucí Archivu Jana Patočky, řídí vydávání děl Jana Patočky.

email: chvatik@cts.cuni.cz

Konopásek, Zdeněk [detail]

Sociolog. Na poli vědních studií (STS) se zabývá zejména složitými vztahy mezi vědou a politikou, expertízou a demokracií.

email: konopasek@cts.cuni.cz | osobní web: http://zdenek.konopasek.net

Konvalinka, Jan

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK

Kotecký, Roman [detail]

Matematický fyzik. Zabývá se matematikou a fyzikou fázových přechodů.

email: kotecky@cts.cuni.cz

Kouba, Pavel [detail]

Filosof. Vychází z Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie. Zaměřuje se na aktuální problémy fenomenologické a hermeneutické filosofie

email: koubap@cts.cuni.cz

Kratochvíl, Zdeněk

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Krtouš, Pavel

MFF UK

Kvasz, Ladislav

Pedagogická fakulta UK

Markoš, Anton

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Maršálek, Jan

Filosofický ústav Akademie věd České republiky

Palouš, Jan [detail]

Astronom. V Astronomickém ústavu AV ČR se zabývá vyvojem galaxií, tvorbou hvězd a mezihvězdnou hmotou.

email: palous(zavinac)ig.cas.cz

Pokorný, Petr [detail]

Biolog. Zabývá se kvartérní paleoekologií, vývojem vegetace a krajiny.

email: pokorny@cts.cuni.cz

Steiner, Jakub

Cerge-EI, University of Zurich

Storch, David [detail]

Biolog a ekolog. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a evoluční ekologií.

email: storch@cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~storch/

Ševeček, Ondřej

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.