Výzkum

Výzkumné zaměření CTS se v současné době orientuje zejména na tyto oblasti:

Spolupráci a vzájemné ovlivňování mezi klíčovými disciplínami, zastoupenými na CTS, znázorňuje následující graf:

CTS podporuje multidisciplinaritu také tím, že umožňuje krátkodobé i dlouhodobější pobyty (včetně dvouletých postdoktorandských) odborníkům z jiných disciplín, kteří se pak v různé míře podílejí na činnosti CTS.