Výzkum

Aktuální výzkumné zaměření CTS na problematiku antropocénu je rozčleněno do následujících věcně i personálně provázaných oblastí:

Transdisciplinární výzkum antropocénu (TRAN) je na Univerzitě Karlově vyčleněn jako jedna ze základních vědních oblastí a v letech 2022–2026 je financován v rámci programu Cooperatio.

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je na UK směřována též na vznik nových vědeckých skupin v programu Primus – z něj je v CTS podporován projekt „Komplexní rizika v komplexních systémech“ (22/HUM/020; 2022–2025).

Vedle toho je CTS zapojeno do fungování dvou Univerzitních výzkumných center (UNCE):

Průběžně jsou řešeny dílčí grantové projekty v rámci GAČR, TAČR atd. Aktuálně jde o:

Celkový seznam výzkumných programů a projektů viz zde