Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách

Přednáší: Alena Hadravová; Petr Hadrava
Přednáška představí knižní tetralogii „Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I–IV“, v níž lze nalézt překlady antických prací o souhvězdích a na příkladu tradování Hyginova díla lze sledovat další osudy této nauky ve středověku (od scholií přes dílo Michaela Scota po rukopis pražské NK XXVI A 3 z roku 1405). Pozornost je věnována jak textům, tak ikonografii vybraných souhvězdí. Druhá linie textů, reprezentovaná dílem Klaudia Ptolemaia, ukáže na příkladu přemyslovského nebeského glóbu ze 13. století životnost antické astronomické vědy. Tento nejstarší dochovaný glóbus křesťanské Evropy je konstruován podle Ptolemaiova návodu v Almagestu a je jako jediný ze všech historických glóbů tzv. univerzálním precesním glóbem. Naše měření ukazují, že polohy hvězd na něm byly vyneseny s vysokou přesností kolem 1mm. Rozbor ikonografie souhvězdí vyvrací starší předpoklad, že glóbus byl darem Alfonse X. Kastilského jeho bratranci Přemyslu Otakaru II. Výrazné antické rysy totiž ukazují spíše na vliv štaufského dvora na Sicílii. Přednáška přiblíží interdisciplinární spolupráci v oboru dějin astronomie, založenou na kombinaci metod klasických studií, medievistiky, matematiky a astronomie.

Video:

Loading the player ...