Diverzifikácia, stabilita a degradácia morských ekosystémov počas treťohôr a v súčasnosti

Přednáší: Adam Tomašových
Témou prednášky je (1) diskusia a náhľad do procesov ovplyvňujúcich diverzitu a stabilitu morských ekosystémov pozdĺž latitudinálnych a batymetrických gradientov, (2) kontrast medzi paleobiologickými analýzami treťohorných ekosystémov a ekologickými analýzami holocénnych a recentných ekosystémov, a (3) prezentácia kombinácie paleoekologických a ekologických prístupov, ktoré uľahčujú detekciu časových trendov v diverzite ekosystémov počas antropocénu.

Video:

Loading the player ...