Makroekologie Disturbovaných Stanovišť

Z předchozích výzkumů víme, že člověk změnil nejen biodiverzitu celé střední Evropy, ale i korelace mezi biodiverzitou a ostatními environmentálními parametry. Nabízí se tedy otázka, jestli je tato změna spojena s tím, že se neustále ryjeme v zemi, nebo s tím, že v přírodě neustále uklízíme. Předvedu vliv disturbancí na makroekologická pravidla více krajin o velikosti České Republiky. Hypotézy budu ilustrovat daty a obrázky ze Sibiře, Svalbardu a Atlantické Evropy.

Video:

Loading the player ...