Tajný život odpadu: napětí mezi vzájemností a trhem

Přednáší: Daniel Sosna
Lidskou existenci lze vnímat jako neustálý souboj mezi potřebou vytvářet blízké sociální vazby a tendencí uspět v konkurenci ostatních aktérů. Ve společenských vědách je toto napětí obvykle studováno v oblasti produkce a směny, kde klíčovou roli hrají materiální nosiče hodnoty, po kterých aktéři touží. Existuje však toto napětí i ve světě věcí, které v určitém okamžiku a perspektivě ztratily svou hodnotu a staly se odpadem? Za pomoci dat získaných prostřednictvím etnografických a archeologických metod se pokusím zprostředkovat vhled do světa odpadu, který si žije vlastním životem na periferii vědomí běžných konzumentů. Konkrétně se zaměřím na analýzu každodenních praxí na skládce komunálního odpadu a na strategie a rétoriku firem zabývajících se svozem a zpracováním odpadu. Výsledky zasadím do kontextu ekonomické antropologie v podání teorie ekonomického napětí Stephena Gudemana.