Ekologie životních příběhů: Smrt, stárnutí a množení

Přednáší: David Storch
V živočišné i rostlinné říši existuje nesmírná rozmanitost vlastností spojených s přežíváním a množením: i v rámci příbuzných organismů najdeme takové, které mají jen pár potomků za několik let, a jiné, které mají milióny mláďat v jedné snůšce. Podobně některé druhy jsou extrémně krátkověké, jiné dlouhověké. Jak se udržuje taková rozmanitost? Proč se někdy vyplatí všechno investovat do prudkého namnožení a jindy je lepší nespěchat? Proč někteří brzy zestárnou, zatímco jiní se dožijí vysokého věku a proč vůbec stárneme? Evoluční ekologie nabízí elegantní odpovědi na podobné otázky, ale při podrobnějším pohledu zjistíme, že příčinné souvislosti jsou značně zamotané.

Video:

Loading the player ...