Proč hadi nemají penis, slávky se množí pučením a tlusťoši bývají neplodní Aneb jak Aristotelés zakládal biologii a co z toho pošlo

Přednáší: Eliška Fulínová
Přednáška se pokusí předvést, že Aristotelovo myšlení je něco značně jiného (a zajímavějšího?) než tradiční aristotelismus: pod scholastickou maskou odhalíme donedávna opomíjenou tvář myslitele, který svým ohromujícím dílem položil základy biologie jako vědy o živém a zásadně ovlivnil způsob, jímž dodnes hledíme na živé organismy. Konkrétně se budeme věnovat například problematice tělních plánů, funkčně a morfologicky rozlišených tělních částí a vztahu tělních částí napříč různými druhy, tj. problematice analogie/homologie.

Video:

Loading the player ...