Kognitivní definice Ježíška a Ježíšek jako pojmový blend

Přednáší: Irena Vaňková
Kdo je to Ježíšek, jak vypadá, co dnes pro Čechy znamená? – Seminář nejprve přiblíží polskou etnolingvistiku J. Bartmińského a jeden ze směrů americké kognitivní lingvistiky – teorii mentálních prostorů (a „literární mysli“) M. Turnera a G. Fauconniera. V této perspektivě se pokusíme interpretovat fenomén vánočního dárce Ježíška, jak je ukotven v našem povědomí, zkušenosti a jazyce. S východiskem v systémových, textových a dotazníkových datech bude ukázán (jazykový) obraz Ježíška včetně typických narací („scénářů“) a rituálů, v nichž Ježíšek figuruje. Pokusíme se vytvořit tzv. kognitivní definici Ježíška a popsat mentální prostory, které se v českém pojetí Ježíška prolínají.

Video:

Loading the player ...