Středopleistocenní revoluce

Přednáší: Ivan Horáček
Změny společenstev v přelomovém úseku čtvrtohorní minulosti. Jevové aspekty a zdroje změn, interference globálních a regionálních souvislostí.

Video:

Loading the player ...