O roli modelů v empirické ekonomické analýze: Od tržní síly k aukcím státních dluhopisů

Přednáší: Jakub Kastl
Přednáška nabídne úvod do využívání strukturálních modelů v ekonomii, tedy modelů postavených za účelem postihnutí základních závislostí mezi modelovanými veličinami. Budu diskutovat roli těchto modelů a kdy a proč je využívat při empirické analýze dat. V druhé části přednášky ukážu praktické využití těchto metod na příkladu aukcí státních dluhopisů: podíváme se na otázku, jak se dá kvantifikovat efektivita těchto aukcí a jak kvantifikovat tržní sílu účastníků, tedy jejich schopnost ovlivnit dosaženou tržní cenu.

Video:

Loading the player ...